Frokostordning for børn i daginstitution

Byrådet har besluttet at frokostordningen for vuggestuebørn bliver ændret fra den 1. april 2024. Ændringen betyder at kommunen fremover giver et mindre tilskud til frokosten og at frokostordningen i højere grad skal betales af forældrene. Den nye ordning bliver fra 1. april 2024 den samme som frokostordningen for børnehavebørn. Den blev besluttet skulle være mere forældrebetalt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Ændringen betyder derfor at betalingen for frokostordningen stiger.

Maden i den forældrebetalte frokostordning ligner den, I kender i dag. Det er kun prisen, som bliver ændret. Det betyder, at den har samme kost- og ernæringsindhold, og at den fortsat følger Ishøj Kommunes ernæringsprincipper for børn og unge fra 0 – 16 år. Så kvaliteten i frokosten bliver ikke ændret.

Som noget nyt kan forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution beslutte at fravælge frokostordningen. Det vil betyde at børnene i stedet skal have madpakke med hjemmefra.

Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution kan beslutte at fravælge frokosttilbuddet. Hvis det sker, fravælger forældrebestyrelsen frokosttilbuddet på vegne af alle forældre i institutionen. Det gælder både vuggestue og børnehave.

Hvis bestyrelsen på vegne af institutionen takker ja til frokostordningen, gælder det også for alle børn i institutionen. 

Inden forældrebestyrelsen træffer valget, skal den drøfte frokosttilbuddet med forældregruppen. Det kan fx. ske på et forældremøde. Men det er forældrebestyrelsen, som beslutter, hvordan drøftelsen med forældregruppen tilrettelægges.

Byrådet skal forud for forældrebestyrelsens oplyse om kommunens forventede takst for frokostmåltidet. Byrådet har fastsat taksten for frokostordningen til 541 kr. i 2024.

Der skal foretages valg hvert andet år. Herefter er der igen mulighed for at fravælge frokosttilbuddet.

Valget det første år gælder fra 1. april 2024 til 31. marts 2026. Herefter er der igen mulighed for at fravælge frokosttilbuddet.

Tilbuddet skal, jf. dagtilbudsloven, ophøre senest 6 måneder efter forældrenes fravalg af frokosttilbuddet.

Valget om vil ske senest den 31. december 2023. Når beslutningen er truffet, bliver der lavet et opslag i AULA og på daginstitutionens hjemmeside. 

Nej. Den nye ordning gælder udelukkende for børn i daginstitution.

Ja. Frokostordningen er omfattet af reglerne om friplads- og søskendetilskud. Økonomisk
fripladstilskud afhænger af din indkomst. Du får derfor tilskud til frokostordningen hvis du får hel eller delvis
friplads til dit barns pladsen i daginstitutionen.

Ligesom mange andre kommuner skal Ishøj Kommune spare på det kommende års budget. Derfor er det besluttet, at forældre skal betale mere for frokostordningen. Byrådet har dog besluttet at give en tilskud, så frokostordningen ikke er fuldt betalt af forældrene.