Fornyelse af kørekort

Når dit kørekort skal fornys, skal du henvende dig til kommunen

Du kan her på siden læse mere om, hvordan du skal forholde dig til fornyelse af kørekort, hvordan du fornyer det, hvad det kræver og hvordan du bestiller tid til Ishøj Borgerservice. 

Når du henvender dig i Ishøj Borgerservice for at forny dit kørekort, skal du medbringe følgende: 

 • et vellignende foto eller få taget et i Borgerservice for 130 kr. (se krav til foto ved at klikke her (ny fane) 
 • dit gamle kørekort (hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation)
 • identifikation
 • evt. lægeattest (læse mere herom under "hvornår skal jeg medbringe en lægeattest?" 

Prisen afhænger af hvilke(n) kategori(er) du har og om dit kørekort tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

Du kan på Færdselsstyrelsens hjemmeside, se priserne på kørekort. Klik her (ny fane)

Du skal som udgangspunkt ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E, samt T/M:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • T/M kørekort til traktor/motorredskab.

Hvis dit kørekort tidligere har været udstedt med en tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager, skal du medbringe en lægeattest når du skal forny dit kørekort.

Du skal altid vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
 • D1 og D (lille og stor bus)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Den 1. juli 2017 trådte der nye regler i kraft om fornyelse af  kørekort for ældre. Det betyder, at hvis du er fyldt 70 år eller mere, og du skal have fornyet dit kørekort, skal du som udgangspunkt ikke aflevere en lægeattest, når du ansøger om fornyelse af dit kørekort.

Kørekort til gruppe 1 udstedes som udgangspunkt med en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet begrænses som følge af helbredsmæssige forhold.

Gruppe 1:

AM - Stor knallert

A1 - Lille motorcykel

A2 - Mellemstor motorcykel

A - Stor motorcykel

B - Almindelig personbil

BE - Almindelig bil med  stort påhængskøretøj

TM - Traktor og motorredskab

Du skal være opmærksom på, at hvis dit kørekort tidligere har været tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager, skal du fortsat aflevere en lægeattest ved fornyelse, ligesom dit kørekort kan blive tidsbegrænset.  

Det er ikke altid muligt ved indleveringen af ansøgningen at se om der skal afleveres en lægeattest, da det kan kræve en nærmere undersøgelse af sagen at se om kørekortet tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

Som udgangspunkt har alle kørekort en fast gyldighedsperiode. Dit kørekort kan dog være gyldigt i kortere tid, hvis det eksempelvis er tidsbegrænset grundet dit helbred.

Gyldigt i 15 år 

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • T/M kørekort til traktor/motorredskab.

Gyldigt i 5 år

Du skal altid vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
 • D1 og D (lille og stor bus)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Er du 70 år eller derudover skal du være opmærksom på følgende gyldighedsperiode ved fornyelse af kategori D og/eller D: 

 • 70 år - 4 år
 • 71 år - 3 år
 • 72-79 år - 2 år
 • 80 år eller derudover - 1 år