Aktuelle landzonetilladelser

Her kan du se de seneste landzonetilladelser

Link til Erhvervsstyrelsens webkort

Landzonetilladelser i høring

Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende stuehus og småbygninger og opførelse af et ny enfamiliehus i 1½ plan på 227 m2 med garage på 24 m², Torslundevej 210, matr.nr. 3e Torslundemagle By, Torslunde

Læs landzonetilladelsen her

Landzonetilladelse til etablering af fitness og legeområde beliggende på Ishøj Bygade 7a, matr.nr. 5e Ishøj By Ishøj

Læs landzonetilladelsen her

Ishøj forsyning planlægger i de kommende år renovering af eksisterende bassin ved Ishøj Strandvej/Stationsvej samt etablering af nyt bassin på Ishøj Centrums areal.

I forbindelse med arbejderne er der behov for en byggeplads i nærheden af de
aktiviteter som skal foregå.

Da der er begrænset byggepladsforhold der hvor bassiner skal renoveres/etableres
ønsker Ishøj Forsyning at anvende materialepladsen på Skovvej 39, matr.nr. 8c.Tranegilde By, Ishøj

Læs landzonetilladelsen her

Landzonetilladelse til belægning af større areal med grus samt mindre lokalt terrænregulering, Køgevej 202, matr. nr. 16c Torslundemagle By, Torslunde

Læs landzonetilladelsen her

 

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt erhvervsbyggeri på 500 m² på matr.nr. 42b, Ishøj by, Ishøj.

Læs landzonetilladelsen her

Situationsplan - fremtidig forhold

Facader

Stueplan og 1-sal

Landzonetilladelse til eksisterende skur på ca. 38 m2 til opbevaring af halm/hø og afslag til møddingplads på ejendommen Winthersmindevej 50, matr.nr. 9m, Ishøj

Læs landzonetilladelsen her

Landzonetilladelse til indretning af bolig til unge botilbud på ejendommen, Winthersmindevej 60 matr.nr. 9a Tranegilde By, Ishøj

Læs landzonetilladelsen her

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på 498 m², Lundemosevej 35, matr. nr. 5a, Torslundemagle By, Torslunde

Læs landzonetilladelsen her

Landzonetilladelse til midlertidig deponering af jord, matr. nr. 3b Torslundemagle By, Torslunde

Link til landzonetilladelse

Landzonetilladelse til ombygning af og tilbygning til eksisterende bosted Hedebo, Pedersborgvej 30, matr. nr. 44 Torslundemagle By, Torslunde

Thorshøjgaard er et bo-og uddannelsestilbud fordelt på flere fritliggende bygninger - målrettet unge mellem 15-30 år med særlige behov.

Der er givet landzonetilladelse til at døgnafdeling Hedebo kan udvides i etagen samt forlænges på sidebygningen med ca. 4,5 m.

Hedebo er en ældre muret bygning med et samlet etageareal på 634m² fordelt på en hovedbygning i 2 plan og en sidebygning i 1 plan.

Herudover er der fuld kælder på 396m². Afdelingen huser i dag 9 unge med kognitive udfordringer, som hver har et mindre værelse og adgang til fælles badefaciliteter på 1. sal i hovedbygningen.

Hele bygningen bliver i samme omfang også renoveret indvendig.

Læs landzonetilladelsen her

Landzonetilladelse til lovliggørelse af skurby på ejendommen Winthersmindevej 60 matr.nr. 9a Tranegilde By, Ishøj.

Læs landzonetilladelsen her

Landzonetilladelse til opførelse af en mobilmast på Pilemarksvej 15, matr.nr. 46a Ishøj

På ovennævnte ejendom opsættes en 42m gittermast

Læs landzonetilladelsen her

Læs notat vedrørende placering af Telemast

Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende ejendomme og opførelse af et ny enfamiliehus på 500 m²
Pilemøllevej 25, matr. nr. 42b Ishøj By, Ishøj

Læs landzonetilladelsen her

Landzonetilladelse til etablering af ny lægge og arbejdsplads, Thorsbrovej , matr. nr. 75a Torslundemagleby, Torslunde.

Læs landzonetilladelsen her

BYG

Ishøj Store Torv 20, 3. sal, 2635 Ishøj

4357 7510

byg@ishoj.dk