Borgerforslag

Vil du have indflydelse på Ishøj? Her kan du oprette eller stemme på borgerforslag, som kan blive taget op af byrådet

Alle borgere i Ishøj Kommune har mulighed for at oprette et borgerforslag, som kan blive behandlet i byrådet, hvis forslaget får mindst 500 stemmer inden for seks måneder.

Inden du opretter et borgerforslag, bedes du læse retningslinjerne forneden.

Muligheden for at oprette og stemme på borgerforslag vil foregå i en toårig forsøgsperiode og vil blive evalueret efter et år.

Retningslinjer for borgerforslag

Et borgerforslag skal overholde en række krav, før det kan blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Dit forslag vil først blive udgivet, når kommunens forvaltning har vurderet, at kravene er overholdt.

Dit borgerforslag skal overholde dansk lovgivning og må fx ikke indeholde fortrolige, injurierende eller personfølsomme oplysninger om personer eller virksomheder.

Dit forslag skal handle om kommunens anliggender og være relevant i forhold til de opgaver, som kommunen løser.

Forslaget må ikke være stillet tidligere eller behandlet i byrådet før (i indeværende og forrige valgperiode)

Alle borgere, der bor i Ishøj Kommune og er over 18 år, kan fremsætte borgerforslag eller stemme på andres forslag.

Når du har oprettet et borgerforslag, vil dit forslag blive gennemgået af kommunens medarbejdere for at sikre, at det lever op til kravene til et borgerforslag.

Hvis dit forslag lever op til kravene, vil det blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, og andre borgere kan stemme på dit forslag.

Alle borgerforslag på hjemmesiden udløber seks måneder, efter de er oprettet. Hvis forslaget inden for de seks måneder ikke opnår 500 stemmer, vil det blive fjernet fra ishoj.dk

Borgerforslag, der opnår mindst 500 stemmer, vil blive fremsat på førstkommende byrådsmøde af borgmesteren. Årsagen til, at forslaget bliver fremsat af borgmesteren er, at et borgerforslag formelt skal stilles af et medlem af byrådet iht. Styrelsesloven.

Hvis byrådet støtter forslaget, vil byrådsmedlemmerne træffe en beslutning om den fremadrettede proces.
Kan byrådet ikke bakke op om et borgerforslag, vil den politiske behandling af forslaget være afsluttet.

Hvis du ønsker at støtte et forslag, kan du stemme på det, hvis bor i Ishøj Kommune og er over 18 år.

Når du stemmer, skal du oplyse dit navn, adresse og e-mail. Oplysningerne vil ikke være synlige for andre, men kommunen vil løbende kontrollere, at de, der stemmer på et forslag, er over 18 år og borgere i Ishøj.

Du kan stemme én gang på hvert forslag.

Du skal oplyse dit fulde navn, din adresse og din e-mail, når du stiller et forslag eller vil stemme på et forslag. Dit navn vil derfor fremgå på hjemmesiden sammen med forslaget.

I forbindelse med behandlingen af dit borgerforslag, vil dine personoplysninger blive brugt. Inden du opretter eller støtter et borgerforslag, skal du derfor give din accept til, at Ishøj Kommune må behandle dine personoplysninger.

Du kan give din samtykke ved at sætte flueben under feltet "Dine data", når du udfylder dine personlige oplysninger.

Et borgerforslag udløber efter seks måneder. Alle personoplysninger, som knytter sig til forslaget - fx oplysninger om forslagsstiller og støtter - vil derefter blive slettet.

Hvis et forslag opnår 500 stemmer og kommer til behandling i byrådet, vil personoplysningerne, som knytter sig forslaget, blive slettet senest seks måneder, efter forslaget er færdigbehandlet.

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine data

Her kan du oprette dit borgerforslag

Gode råd til dit forslag:

  • Skriv tydeligt og konkret, hvad du ønsker - dit forslag må højst fylde en A4-side
  • Husk alle detaljer, som kan være vigtige
  • Overvej, om forslaget også er relevant for andre end dig - din mulighed for at få dit forslag drøftet i byrådet vil være større, hvis dit forslag også er vigtigt for andre
  • Undersøg, om dit forslag ligger inden for de opgaver, som kommunen løser. Fx kan kommunen ikke fælde træer på en privat grund eller åbne en ny restaurant i bycentret

Stem på et borgerforslag:

Her kan du se og stemme på de borgerforslag, som andre borgere har oprettet.

Vær opmærksom på, at du kun kan stemme, hvis du bor i Ishøj Kommune.

Oprettet: 07.12.2021

Udløber: 05.06.2022

Antal stemmer: 4

Med alle de områder, der nu er bebygget - også til erhverv - er trafikken, særligt den tunge, øget væsentlig mange steder i kommunen.

Det ville være dejligt hvis man lavede tiltag, der sikrede, at der ikke er så voldsomme køer og ikke mindst trafik os/støj i byen.

Herunder kunne der måske også gøres noget ved farten og manglende p-pladser.

Oprettet: 07.12.2021

Udløber: 05.06.2022

Antal stemmer: 5

En stor dejlig legeplads i Torslunde kunne være så dejligt.

Oprettet: 07.12.2021

Udløber: 05.06.2022

Antal stemmer: 5

Lave Ishøj Parkvej om til et spor i hvert retning - eller lave samme løsning, som der er lavet på Ishøj Strandvej med chikaner for at få nedsat de høje hastigheder mellem Hundige og Ishøj Stationsvej.

Oprettet: 03.01.2022

Udløber: 02.07.2022

Antal stemmer: 71

Der er ikke belysning på ret mange stisystemer i Ishøj, hvilket medfører at en del af fx strandparken ligger øde hen efter mørkets frembrud, til trods for at der i dagtimerne er meget aktivitet her i form af motionister, familier, hundeluftere etc. Det er ærgerligt at så dejligt et område ikke anvendes efter kl. 16.00 i vinterperioden. Belysning på asfaltstien langs stranden vil kunne sikre en belyst rute og skabe øget aktivitet i området - måske det også ville mindske den suspekte aktivitet fra biler placeret i udkanten af de to parkeringspladser ved hhv. Arken og Hundige havn? Ligeledes bemærkede vi, at stien ved fodboldklubben ej heller er belyst, hvilket ikke fremmer børns selvstændighed for at kunne transportere sig selv til/fra sport uanset årstid.

Oprettet: 06.01.2022

Udløber: 05.07.2022

Antal stemmer: 1

Der mangler lys på stierne i strandparken.

Oprettet: 06.01.2022

Udløber: 05.07.2022

Antal stemmer: 1

Synes vi mangler bedre lys og mere til på cykelstierne og tunneller.

Oprettet: 08.12.2021

Udløber: 06.06.2022

Antal stemmer: 5

Jeg ønsker, at Ishøj kommune giver tilskud til hjemmepasning.

Rigtig mange kommuner, herunder alle vores nabokommuner (Vallensbæk, Greve og Taastrup), yder tilskud til hjemmepasning.

Det kan ikke være en ekstra udgift, da kommunen ellers betaler en stor del af udgiften til daginstitution. Tværtimod må det være en besparelse.

Oprettet: 07.01.2022

Udløber: 06.07.2022

Antal stemmer: 1

Jeg vil hermed stille et borgerforslag om forbedret tilgængelighed til Ishøj Bycenter for ældre- og gangbesværede borgere, børnefamilier og andre borgere.

Alt for ofte er elevatoren ved spor 2 ude af drift til stor gene for gangbesværede borgere samt borgere, der anvender rollatorer eller el-scootere samt børnefamilier med barnevogne og indkøbsvogne.

Banedanmark vil løbende renovere alle elevatorer på stationerne, hvorved udstyr installeres, der selv fejlmelder elevatorerne, hvis de er defekte og er ude af drift. Men det betyder, at elevatoren ved spor 2 stadig vil være ude af drift jævnligt, og at mange gangbesværede borgere ikke vil kunne komme op af trappen til Ishøj Bycenter ved spor 2. Derfor må en rampe eller rulletrappe beregnet for el-scootere, rollatorer, barnevogne samt indkøbsvogne etableres.

Det er ikke alle borgere, der kan anvende trappen op til centret - dels fordi stigningen på trappen er for stejl, og dels fordi trappetrinene også er for stejle og bredden på trappetrinene for korte, hvilket gør det besværligt for mange borgere at gå op ad den - og derfor nærmest umuligt for gangbesværede. Det har hidtil resulteret i, at mange gangbesværede borgere og børnefamilier ikke kan komme til lægerne i centret, ikke købe medicin på apoteket og ikke kan købe mad, med mindre andre borgere kan bære deres rollatorer eller barnevogne op af trappen for dem.

Vi kan ikke længere leve med disse uacceptable forhold. Så noget må der gøres nu!

Derfor ønskes der en rampe eller en rulletrappe, som også er beregnet til rollatorer, el-scootere, barnevogne og indkøbsvogne for at forbedre tilgængeligheden for disse borgere.

Alternativ kan der etableres to ekstra elevatorer ved siden af den op til spor 2. Der er plads til det. Og jeg er godt klar over, at etablering af ekstra elevatorer er en sag for Banedanmark.

Oprettet: 07.01.2022

Udløber: 06.07.2022

Antal stemmer: 2

Ishøj kan til tider føles som en motorvejsafkørsel, med sine store midterrabatter lavet af galvaniseret stål, og høje hastigheder. Selvom vi har et dejligt stisystem, ville fortove og cykelstier langs vejene give et markant visuel løft til kommunen. Specielt omkring Ishøj Stationsvej og strandvejen. Det ville også betyde et løft i følelsen af tryghed, da man er eksponeret udsynsmæssigt fra bil-trafikken i stedet for at bevæge sig på en mørk visuelt isoleret sti.