Helhedsplan for området ved idrætscenteret og den nye letbanestation

Nu er arbejdet med den nye helhedsplan for området omkring idrætscenteret og den kommende letbanestation ved Ishøj Strandvej igangsat

Helhedsplanen for området ved Ishøj Idrætscenter og letbanestationen skal pege på visioner og mål for en langsigtet fysisk udvikling af området. Helhedsplanen er et værktøj til dialog med bl.a. borgere, erhvervsliv og foreninger i forhold til den kommende udvikling - og når planlægningen sker over længere tid og ikke på én gang, kan helhedsplanen være den røde tråd i den fysiske udvikling af området.

Helhedsplanen for idrætscentret og letbanestationen skal se på muligheder og potentialer i området, når der kommer en ny letbanestation, og derudover også se på koblingen mellem idrætscentret, de andre skoler og institutioner samt områdets aktiviteter og brugere.

Temaer i helhedsplanen

Helhedsplanen skal bl.a. kigge på eventuelle byggemuligheder, herunder placering og omplacering af nuværende aktiviteter samt placering af eksempelvis nye kultur- og fritidsaktiviteter, skoleudvidelse mv.

Derudover skal den komme med bud på, hvordan de eksisterende stier og forbindelser samt de grønne rekreative kvaliteter og mulige byrum, kan styrkes.

Der er derudover behov for at kigge på parkering og trafikafvikling i området, idet der kommer en letbanestation og i forhold til de eksisterende, og eventuelt kommende nye idrætsaktiviteter.

Tryghed er også et tema i helhedsplanen, derfor skal forslag og tiltag gerne kunne styrke oplevelsen af at kunne færdes trygt og sikkert i området, og dermed også understøtte brugen af den kollektive trafik.

Forslag og ideer 

Indtil den 15. november 2022 var det muligt at komme med kommentarer og bemærkninger til temaerne i helhedsplanen. Ishøj Kommune har igennem 2022 inddraget forskellige aktører i området og det har også været muligt for alle interesserede at komme med input digitalt.

Se bemærkningerne fra den digitale inddragelse her

Tidsplan

Forslaget til Helhedsplanen forventes færdig i løbet af 2023 og vil blive sendt i høring efterfølgende.