Næste år bliver det dyrere for husejere at få hentet affald

08. december 2022

Prisen på at få hentet og behandlet affald stiger i 2023 for husejerne. Årsagen er blandt andet øgede udgifter til driften og krav til mere affaldssortering fra næste år

Priserne stiger alle steder – og nu også prisen for at få hentet og behandlet affald på villavejene i Ishøj.

I 2023 stiger prisen for at få hentet og behandlet affald markant til 6.253 kroner om året for husejere.

”Driften er blevet dyrere. Priserne pr. tømning er steget markant. Kommunen valgte sidste år, at fastholde det eksisterende gebyrniveau, ligesom man på serviceniveauet har valgt at fastholde en høj tømmefrekvens. Men nu gik den ikke længere,” forklarer borgmester Merete Amdisen.

Udover stigende driftsomkostninger er der også øgede krav til affaldssortering fra næste år, som også giver prisstigninger.

”Et nationalt krav betyder, at affaldet fra næste år skal sorteres og indsamles i 10 forskellige fraktioner, som er det faglige udtryk for forskellige typer af affald. Derudover kommer også vores bidrag til Brøndbys genbrugsstation, som Ishøj Kommune har lavet en aftale med. Vores egen genbrugsstation lukker den 31. december, fordi den ikke længere kan leve op til kravene for affaldssortering. Med den nye aftale får vi en bedre service, da genbrugsstationen i Brøndby har åbent hver dag.” siger Merete Amdisen.

Husejere har reageret på stigende priser

Flere husejere har reageret på prisstigningerne og henvendt sig til Vestforbrænding med undren over, at de ikke har fået en varsling om, at priserne er steget markant.

De øgede priser er varslet i det seneste nummer af kommunens husstandsomdelte blad ”Ishøj Nyt” under skatter, priser og gebyrer i 2023. Men det har ikke været helt nok, anerkender borgmesteren.

”Jeg forstår godt, at husejerne har reageret på, at priserne er steget. Det kunne kommunen godt have kommunikeret mere tydelig om, så husejerne havde været lidt mere forberedte på ekstraregningen,” beklager Merete Amdisen og tilføjer:

”Vi er i en tid, hvor de økonomiske overraskelser står i kø. Alt bliver dyrere fra madvarer til el- og varmeregninger. Derfor forstår jeg godt, at ekstraregningen på at få hentet affald, for nogle er endnu et slag i en i forvejen presset økonomi.”