Over 1.700 boliger får fjernvarme i Ishøj inden for 6 år

07. juni 2022

Ishøj Byråd har sat gang i processen med at godkende en plan for udrulning af fjernvarme til over 1.700 boliger. Det gælder flere af de store områder, som i dag har naturgas - bl.a. strandsiden

Nu kan boligejere i Ishøj, som efterspørger fjernvarme på grund af de høje priser på naturgas og el, endelig få lidt mere vished om, hvornår de har udsigt til at blive tilsluttet fjernvarmeanlægget.

Ishøj Byråd satte nemlig tirsdag den 7. juni gang i processen med at godkende en plan for udrulning af fjernvarme til 1.735 boliger i flere af de store områder, som i dag har naturgas og derfor gerne vil skifte hurtigst muligt til fjernvarme.

Gravearbejdet starter op i 2023

”Vi har forståelse for, at boligejerne gerne vil have, at der kommer fart på udrulningen af fjernvarmen i Ishøj. Derfor gør vi også, hvad vi kan for at få aftaler i hus med entreprenører, som skal stå for gravearbejdet. Udfordringen er bare, at Ishøj ikke er den eneste kommune, som går i gang med udrulningen. Derfor er der stor efterspørgsel på arbejdskraft. Men vi bestræber os på at gøre det så hurtigt som muligt og forventer, at det kan gøres inden for 5-6 år,” siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Kalbiye Yüksel.

Gravearbejdet starter op i 2023. Det er endnu ikke besluttet, i hvilken rækkefølge udrulningen vil foregå. Men de områder, det drejer sig om, er parcelhusene langs motorvejen/E45 og på strandsiden samt rækkehusene på Vejlebrovej.

Planen for udrulning af fjernvarme bliver nu sendt i høring hos borgerne frem til den 10. august kl. 12.

Landsbyerne får også snart vished

Ishøj Kommune og Ishøj Varmeværk er også i gang med at undersøge mulighederne for at udrulle fjernvarme til Ishøjs tre landsbyer, fortæller Kalbiye Yüksel.

”Vi arbejder sideløbende på at undersøge mulighederne for at udrulle fjernvarme til de tre landsbyer og forventer at være klar med en udmelding til efteråret.”

Information om, hvordan man tilmelder sig fjernvarme, og hvad det koster, forventes at være klar efter sommerferien. Lige nu skal du derfor ikke fortage dig noget som borger, før den information kommer.

Fjernvarme:

➕ Billig, nem og miljøvenlig. Fjernvarmeselskaberne må ikke tjene penge, hvilket gør, at prisen afspejler den reelle pris

➕ Ishøj Fjernvarme udnytter mange forskellige varmekilder (85% biobrændsler). Det betyder mindre sårbarhed overfor udsving i energipriser

➕ Ingen støjgener

➕ Meget høj forsyningssikkerhed

➖ Ved installation skal kundens anlæg justeres, så det passer til fjernvarme

Naturgas:

➕ Nemt, og med høj forsyningssikkerhed.

➖ Naturgas skal være udfaset i 2030.

➖ Der er en lille risiko for udslip af gas- og kulilte i boligen.

➖ Lidt støj i boligen, når fyret er i drift.

Parcelhusene langs motorvejen/E45 og på strandsiden samt rækkehusene på Vejlebrovej får fjernvarme inden for 6 år.