Erhvervsaffald

Alle virksomheder har pligt til at sortere deres affald. Det gælder både produktionsaffald og almindeligt affald fra kontorer, butik m.m.

Du har som virksomhed i Ishøj Kommune pligt til at sortere det affald, som virksomheden frembringer.

For nogle typer af affald gælder der særlige regler for anmeldelse og håndtering. Det gælder bl.a. bygge- og anlægsaffald , asbest, PCB og andet farligt affald.

Du kan læse om erhvervsaffald på vores affaldsside for virksomheder.

Har du yderligere spørgsmål om affald, kan du kontakte Vestforbrændings kundeservice på tlf. 7025 7060 eller kundeservice@vestfor.dk.