Ordblindeindsats i Ishøj Kommune

Ordblindhed er vanskeligheder med at omsætte bogstaver til sproglyd.

Man kan blive testet for ordblindhed fra slutningen af 3. klasse. Det er skolens læsevejleder, der tester eleven efter drøftelse med elevens lærere og tilladelse fra elevens forældre. 

Når eleven er blevet testet ordblind, tilknyttes eleven en af kommunens læse- og ordblinderessourcelærere, der støtter og vejleder eleven i brugen af de tekniske hjælpemidler gennem hele skoleforløbet. 

Ordblinde børn er lige så forskellige som alle andre børn, så derfor tilrettelægges støtten efter den enkelte elevs behov.

Med den obligatoriske Risikotest for Ordblindhed afdækkes elevernes tidlige læsefærdigheder for at identificere de elever, der er i risiko for udvikling af alvorlige læsevanskeligheder - herunder ordblindhed.

Man kan forebygge og reducere sådanne vanskeligheder væsentligt gennem en tidlig indsats. 

De elever, der er i risiko for alvorlige læsevanskeligheder, tilbydes en tidlig indsats med særlig støtte i forbindelse med læseundervisningen.