Foreningers klubhuse bliver omdannet til bolig for ukrainske flygtninge

22. april 2022

Ishøj Kommune er udfordret på ledige boliger til de ukrainske flygtninge, som kommunen skal modtage. Derfor bliver foreningsklubhuse nu midlertidigt inddraget til bolig

Hver gang 10.000 ukrainske flygtninge bliver tildelt midlertidig opholdstilladelse i Danmark, skal Ishøj Kommune modtage 40. Sådan lyder kommunefordelingen. Hertil kommer kravet om, at kommuner skal stille bolig til rådighed inden for 4 dage efter opholdstilladelsen er givet.

Derfor har Ishøj Kommune gennemgået de kommunale ejendomme, der egner sig til at give husly for de ukrainske flygtninge.

Klubhuse omdannet til boliger

Heriblandt er de to foreningsklubhuse på Jægerbuen 2A og 2B, som nu er blandt de første ejendomme, der er blevet inddraget til flygtningeboliger. Her har volleyball- og trampolinklubben til huse i nr. 2A og de politiske partiforeninger i nr. 2B.

”Vi har forståelse for, at det er noget af en omvæltning for foreningerne, at de pludselig skal flytte ud af lokalerne. Men som kommune er vi desværre i den situation, at vi hverken har et nedlagt plejehjem eller et andet større byggeri, som vi kan omdanne til boliger. Derfor har vi været nødsaget til at kigge på, hvilke andre kommunale ejendomme, vi kan bruge. Fx foreningsklubhusene. Vi har med vilje ikke rørt ved idrætsfaciliteterne og de store haller, fordi det er vigtigt for os, at idrætslivet bliver holdt i gang,” forklarer borgmester Merete Amdisen og tilføjer:

”De ukrainske flygtninge, vi får ansvar for, er ofte unge kvinder, mødre med børn og bedsteforældre, fordi mændene bliver tilbage for at forsvare landet. Det er en krisesituation, som kræver hurtig omstilling, hvis vi skal lykkes med at løfte opgaven i Ishøj. Vi skal afgive noget, men vi får også glæden af at kunne dele med mennesker i en sårbar situation, som lige nu er afhængige af vores hjælp.”

Foreninger får adgang til andre lokaler

Mens bygningerne på Jægerbuen 2A og 2B bliver brugt til at huse ukrainske flygtninge, vil foreningerne blive tilbudt andre mødelokaler, så de kan fastholde deres klubhusaktiviteter, som blandt andet består af fællesmøder og sociale aktiviteter. Derudover får de også tilbudt opbevaringsrum, hvor de kan låse foreningens ejendele inde.

”Vi er i dialog med foreningerne og gør, hvad vi kan for at finde gode midlertidige løsninger, mens foreningsklubhusene er omdannet til boliger. Som kommune har vi interesse i at løse opgaven så skånsomt som muligt for lokalsamfundet,” siger Merete Amdisen.

Udover volleyball og trampolinklubben er de politiske partiforeninger også blevet bedt om at flytte ud, og den beslutning har bred opbakning blandt partierne, siger borgmesteren.

”I byrådet er der bred enighed om, at vi som partier skal gå foran, og ligesom for de andre foreninger bliver der fundet nye løsninger, så vores mødeaktivitet stadig kan afvikles.”

Kigger også på andre boformer

Hvis antallet af flygtninge bliver ved med at stige, er klubhuse omdannet til boliger ikke nok. Derfor har Ishøj Kommune også undersøgt muligheden for at sætte pavilloner op.

Derudover afventer kommunen et udspil fra regeringen i form af en midlertidig lovgivning, som gør det muligt at henvise flygtninge til ledige lejeboliger, uden at de berørte boligområder risikerer at komme på ghettolisten.

På nuværende tidspunkt har de almennyttige boligselskaber nemlig et loft for, hvor mange beboer de må have fra lande uden for EU, uden at et område kommer på ghettolisten.