Genoptræning efter kontakt med hospital

Hvis du har været indlagt eller fået ambulant behandling på et hospital, har du mulighed for at få genoptræning

Hvis lægen på hospitalet vurderer, at du har behov for genoptræning, har du ret til en genoptræningsplan. I denne plan er dine genoptræningsbehov skitseret.

Når kommunen modtager din genoptræningsplan fra hospitalet, bliver du kontaktet telefonisk eller pr. brev med information om det videre forløb. 

Din genoptræning er et målrettet tidsafgrænset forløb, som bliver tilpasset dit genoptræningsbehov.

Du vil komme til en indledende samtale og undersøgelse hos en fysio- eller ergoterapeut, hvor terapeuten vurderer dit genoptræningsbehov, og sammen opstiller I mål for forløbet.

Med udgangspunkt i dit genoptræningsbehov og dine mål for forløbet planlægger I sammen, hvordan din genoptræning skal foregå.

Det typiske forløb vil bestå af træning hos en fysioterapeut og/eller en ergoterapeut samt selvtræning efter vejledning.

Genoptræningen kan foregå på hold, individuelt, i dit eget hjem eller som træning i bassin. Du kan læse mere om de forskellige former for træning ved at klikke på nedenstående link.

 

 

Hvad er holdtræning?
Holdtræning betyder, at du træner sammen med andre borgere, der har samme eller lignende problemstilling som dig. Terapeuterne på holdet instruerer dig i, hvilke træningsøvelser du skal udføre og sikrer, at din træning hele tiden bliver tilpasset dit niveau.
Hvor foregår det?
Holdtræning foregår på Genoptræning Ishøjs faciliteter på Kærbo eller i Brohuset 

 

Hvad skal jeg have med?

Du skal møde omklædt i tøj, som du kan bevæge dig i. Der forefindes stort toilet, hvor du kan klæde om, hvis du har behov for det. Der er ikke brusefaciliteter. Medbring evt. eget håndklæde, hvis du sveder meget. Du skal selv medbringe drikkedunk til træningen.

Transport
Du kan få bevilget gratis kørsel til og fra træningscenteret med den kommunale kørselsordning, hvis terapeuten vurderer, at du ikke selv kan transportere dig. Hvis du selv kan transportere dig, skal du det. 
Afslutning af forløb
Dit genoptræningsforløb slutter, når du har opnået dit mål, eller når terapeuten vurderer, at du selv kan varetage den sidste del af træningen for at opnå dit mål.

Hvad er det?

Individuel træning betyder, at du træner alene sammen med en terapeut.

Hvor foregår det?

Individuel træning kan foregå på Genoptræning Ishøjs faciliteter, i dit nærmiljø eller i dit hjem afhængig af dit genoptræningsbehov. 

Hvad skal jeg have med?

Du skal møde omklædt i tøj, som du kan bevæge dig i. Der forefindes stort toilet, hvor du kan klæde om, hvis du har behov for det. Der er ikke brusefaciliteter. Medbring evt. eget håndklæde, hvis du sveder meget. Du skal selv medbringe drikkedunk til træningen.

Transport

Du kan få bevilget gratis kørsel til og fra træningscenteret med den kommunale kørselsordning, hvis terapeuten vurderer, at du ikke selv kan transportere dig. 

Hvis du selv kan transportere dig, skal du det. 

Afslutning af forløb

Dit genoptræningsforløb slutter, når du har opnået dit mål, eller når terapeuten vurderer, at du selv kan varetage den sidste del af træningen for at opnå dit mål.

Hvad er det?

Bassintræning foregår i varmtvandsbassin. Træningsprincipperne er de samme som på land, men vandets naturlige opdrift gør bevægelserne i vandet lettere, og musklerne bliver mere afslappet af varmen. Derved opnås for nogen en mere fri træning. 

Bassintræning foregår på hold. Vi tilstræber, at alle deltagere har samme diagnose. Vi forventer, at du er selvhjulpen i af- og påklædningssituationer og ved bad. Hvis du ikke er selvhjulpen, kan du medbringe en personlig hjælper.

Hvor foregår det?

Bassintræningen foregår i varmtvandsbassinet i Ishøj Svømmehal, hvor du får gratis adgang, når du deltager på vores hold.

Hvad skal jeg have med?

Du skal medbringe svømmetøj, håndklæde og en tyvekrone til omklædningsskabet. Mønten returneres, når du er færdig med at bruge skabet.

Transport

Du kan få bevilget gratis kørsel til og fra svømmehallen med den kommunale kørselsordning, hvis terapeuten vurderer, at du ikke selv kan transportere dig. Hvis du selv kan transportere dig, skal du det.

Varighed

Selve træningstiden i bassinet er 30 til 40 min. afhængigt af, hvilket hold du visiteres til. 

Afslutning af forløb

Træningsforløbets længde er individuelt, men du kan max få 12 gange.