Støj

Der er lyde overalt, og støj er de lyde, man ikke har lyst til at høre. Støj er generende og kan i værste fald skade helbredet

Støj kan virke utrolig generende. Derfor opfordres alle til at vise hensyn.

Ishøj Kommune opfordrer til at støjende udendørs aktiviteter sker i følgende tidsrum:

  • Mandag til fredag kl. 8-12 og kl. 14-18
  • Lørdag kl. 10-12
  • Søndag og helligdage kl. 10-12

Der er i områder for tæt beboelse vejledende grænseværdier for, hvor meget der må støjes. Disse grænser bør så vidt muligt overholdes. Dog kan man ikke helt undgå støjende aktiviteter i forbindelse med græsslåning og byggearbejde m.m.

Hvis det ikke er muligt at udføre dette arbejde uden støj inden for disse tidsrum, er det en god idé at informere nærmeste naboer på forhånd. Støj opfattes langt mindre generende, hvis man kender årsag og tidsrum.

Tal med din nabo, før du begynder en længerevarende støjende aktivitet, fx beskæring af træer, opsavning af brænde, hækklipning, brug af kompostkværn, brug af andre elektriske redskaber.

Der er regler for, hvor meget virksomheder må støje. Støjniveauet bliver fastsat via virksomhedens miljøgodkendelse, der også regulerer andre miljøforhold. Virksomheden skal kunne dokumentere, at den overholder godkendelsens vilkår.

Hvis en virksomhed, der ikke er godkendelsespligtig, medfører store støjgener, kan kommunen give påbud om, at støjen skal nedbringes. Du kan som borger henvende dig til kommunen, hvis en virksomhed larmer for meget. Kommunen vil da se på, om virksomheden overskrider de gældende støjgrænser og evt. give virksomheden påbud om at nedbringe støjen.

Trafikstøj

De mest udbredte støjproblem i boligområder skyldes trafikken på vejene. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget trafikken må støje i nærheden af eksisterende boliger. Nybyggede boliger må til gengæld højst være udsat for et støjniveau på 58 decibel fra veje og 64 decibel fra jernbaner. Desuden skal byplanlæggerne holde støjende aktiviteter som f.eks. trafik adskilt fra beboelse, når de laver lokal – og kommuneplaner.

Du kan selv afhjælpe støjgener med lydisolerede vinduer, der samtidig virker varmeisolerende.

Silent City

Ishøj Kommune går sammen med en række andre kommuner i Køge Bugt-området forrest i kampen mod støj fra trafikken. Vi vil skabe gode byer for vores borgere at bo i.

Derfor arbejder vi sammen med andre kommuner og Gate 21 på projektet Silent City, der skal sætte fokus på trafikstøj. Det skal vise mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken. 

Kommunen vil begrænse støjens skadelige virkninger

Både Ishøj og Vallensbæk fokuserer i deres kommuneplaner og lokalplaner på at sikre overholdelse af støjgrænser for nye funktioner, som der planlægges for i kommunerne.

Her kan du se Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort

Ishøj Kommune

Støjkortlægning 2023

Støjkortlægning 2014

 

 

 

1-minuts regel for tomgangskørsel

I Ishøj Kommune må du kun holde med motoren igang i højst 1 minut. Det gælder også for tohjulede motordrevne køretøjer.

Holdende motorkøretøjer må herefter have motoren i gang i højst 1 minut (mod hidtil 3 minutter).

Tomgangsregulativet gælder for:

  • personbiler
  • varevogne
  • lastbiler
  • busser
  • motorcykler
  • knallerter
Undtagelser fra 1- minuts reglen

1-minuts reglen gælder ikke, når køretøjet holder i trafikkø, eller så længe motorkraften er nødvendig for at bruge køretøjet efter dets funktion. Det kan f.eks. være skraldevogne, udrykningskøretøjer og af- og pålæsning af køretøjer med egen kran eller lift.

Overtrædelser af tomgangsregulativet

Overtrædelser af tomgangsregulativet straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

Gyldighed

Tomgangsregulativet er gældende i Ishøj Kommune, og var i 1990 fælles med alle de øvrige kommuner i København Amt. Nogle kommuner i Københavns Amt har dog senere foretaget visse ændringer i det ovenstående regulativ.

For oplysninger om de præcise regler for tomgangskørsel i de øvrige kommuner i København Amt, henviser kommunen til de pågældende kommuner.

Her kan du læse tomgangsregulativet