Støtte til psykisk og socialt udsatte borgere

Her kan du se, hvilke tilbud Ishøj Kommune har, og hvordan du ansøger om hjælp samt botilbud

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte tilbud og orientere dig om visitationsprocedurerne.