Vedligeholdende træning

Du kan få vedligeholdende træning, hvis du har behov for hjælp til at vedligeholde dine færdigheder

Når du skal ansøge om træning, har du to muligheder.

 1. Du kan printe og udfylde dette ansøgningsskema.
  Det skal printes og sendes til:
  Center for Voksne og Velfærd
  Att. Stine Bøllingtoft Larsen
  Ishøj Store Torv 20, 4. nord
  2635 Ishøj
 2. Du kan udfylde dette elektroniske skema.
  Skemaet bliver automatisk sendt til træningscentret.
  Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet telefonisk eller pr. brev med information om det videre forløb.

Formålet med vedligeholdende træning er, at du kan vedligeholde de færdigheder, du allerede har, eller forhale tabet af dine færdigheder. 

Den vedligeholdende træning er målrettet borgere, som har fysiske eller psykiske problemstillinger eller særlige sociale problemer. 

Vi kan tilbyde dig vedligeholdende træning, hvis du ikke selv er i stand til at vedligeholde dine færdigheder, og hvis der ikke er andre former for træning, herunder også din egen træningsindsats, der kan vedligeholde dine færdigheder.

Du kan selv ansøge om træning ved at udfylde et ansøgningsskema - eller du kan få hjælp til det i Borgerservice i Ishøj Bycenter eller på Vallensbæk Rådhus.

Du kan sende ansøgningsskemaet elektronisk eller pr. post. 

Ansøgningsskemaet sendes til: 

Ishøj Kommune
Træningscentret Ishøj-Vallensbæk
Center for Voksne og Velfærd
Ishøj Store Torv 20, 4. nord
2635 Ishøj

eller via mail til cvv@ishoj.dk

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi kontakte dig telefonisk, eller du vil modtage et brev med information om det videre forløb.

Du vil komme til en indledende samtale og undersøgelse, hvor terapeuten vurderer dit træningsbehov. Såfremt du er berettiget til vedligeholdende træning, vil terapeuten visitere dig til et forløb. 

Din vedligeholdende træning er et målrettet forløb, som bliver individuelt tilpasset dine behov. Du vil sammen med terapeuten udarbejde målene for din træning. 

Forløbet kan bestå af træning ved en fysioterapeut og/eller en ergoterapeut. Oftest vil denne træning foregå på hold, hvor du træner sammen med andre.

Terapeuten kan også vurdere, at du skal træne selv efter vejledning eller hos en træningsassistent under terapeutsupervision.

En vigtig metode til at vedligeholde sine færdigheder er at træne dagligdags funktioner. Terapeuten kan vurdere, at du skal træne med en anden fagperson, fx din hjemmehjælp.

Terapeuten vil derfor have fokus på samarbejde med hjemmeplejen eller andre relevante samarbejdspartere om din vedligeholdende træning.

Dit træningsforløb bliver afsluttet, når terapeuten vurderer, at du selv kan varetage den vedligeholdende træning.

Hvis du har hjemmehjælp, kan denne træning foregå i et samarbejde med hjemmehjælpen.

Du vil blive vejledt i, hvordan du selv kan fortsætte træningen.

Effekten af din vedligeholdende træning udebliver, hvis der opstår pauser i forløbet, hvor du ikke træner.

Hvis du i en periode ikke har overskud til at træne, kan dit forløb eventuelt udskydes, til du igen får mere overskud

Hvis terapeuten vurderer, at du har behov for kørsel, kan du få bevilliget gratis kørsel til og fra træningsstedet med den kommunale kørselsordning. Hvis du selv kan transportere dig, skal du det.