}

Det skal være trygt for mennesker med demens at købe ind i Ishøj

06. maj 2022

Ishøj vil gerne være en demensvenlig kommune og støtter samarbejdet Demensvenligt Danmark. Målet er at skabe mere synlighed om de behov, som borgere med demens kan have i hverdagen

Det sker blandt andet ved hjælp af en årlig kampagne i uge 19 – den såkaldte Demensuge - som i år vil have fokus på udfordringer, som demensramte kan opleve i detailhandlen.

”Nogle gange går det helt fint, men andre gange bliver jeg forvirret og presset, især hvis jeg kan mærke de andre i køen bliver utålmodige. I de situationer vil en lille smule hjælp og forståelse gøre en stor forskel,” siger Jeanne Granild Freytag, der har demens.

Et af målene med årets kampagne er at klæde detailbranchen og kunderne i de danske butikker på til at hjælpe mennesker med demens. Derfor vil demensfaglige medarbejdere og frivillige fra bl.a. Alzheimerforeningen og Ældre Sagen uddele informationsmateriale om demens og sprede kendskabet til det nationale demenssymbol i flere tusinde af landets butikker.

”Det skal være trygt at handle”

”Det skal være trygt at handle sine dagligvarer og kan demenssymbolet være med til at gøre en forskel for de mennesker, der er ramt af demens og dermed gøre deres hverdag lettere og mere tryg, så bidrager vi gerne til, at omverden udviser ekstra forståelse og hensyn til de demente”, siger John Wagner, adm. direktør i De Samvirkende Købmænd, der repræsenterer bl.a. Rema1000, Meny, Spar og Min Købmand.

Hos Demensvenligt Danmark oplever sekretariatsleder Lone Harlev, at butikkerne udviser stor velvilje omkring initiativet.

”Vi ved, at netop det at mestre helt almindelige hverdagsting, som at handle ind, betyder utrolig meget for mennesker med demens og deres oplevelse af at være en del af samfundet. Derfor er vi glade for, at der er stor opbakning til indsatsen fra detailbranchen, mennesker med demens, demensfaglige og frivillige,” siger hun.

Medarbejderne skal genkende demenssymbolet

I løbet af demensugen vil mindst 5.500 af butikker modtage plakater til at hænge op i baglokaler og personalerum. Formålet med plakaterne er oplyse medarbejderne om demenssymbolet, så de kan genkende og støtte, hvis de møder en demensramt kunde, som bærer symbolet.

Det nationale demenssymbol blev lanceret i 2021 og bliver i dag båret af omkring 4.000 mennesker med demens.

Udover den store indsats fra Demensvenligt Danmark, tilbyder Ishøj Kommune også at deltage ved personalemøder i detailhandlen og oplyse medarbejderne om, hvordan de kan skabe en bedre indkøbsoplevelse for borgere med demenssygdom.

Derudover har kommunen ansat to demenskonsulenter, hvis opgave er at hjælpe og aktivere demensramte borgere og deres pårørende. Det sker blandt andet igennem en demenscafé, pårørendegrupper og andre aktiviteter.

  • Ca. én gang i timen bliver en ny borger diagnosticeret med demens. Det estimeres at 90.000 mennesker lever med demens, mens knap halvdelen af befolkningen er eller har været i berøring med demens som pårørende, bekendt, fagperson, frivillig eller via uddannelse.
  • Bag demensugen står Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, der har udviklet det nationale demenssymbol. Indsatsen er sat i verden for at skabe bedre hjælp for mennesker med demens i det offentlige rum.
  • Demenssymbolet blev lanceret i 2021 og er udviklet i samarbejde med mennesker med demens. Symbolet signalerer, at bæreren kan få brug for støtte eller tålmodighed i det offentlige rum. Symbolet er samtidig et signal til andre om, at de roligt kan tage kontakt til den, der bærer symbolet, hvis personen ser ud til at have behov for hjælp.
  • Du kan kontakte demenskoordinatorerne i Ishøj Kommune, som udleverer demenssymbolet gratis. Se kontaktoplysninger på ishoj.dk/demens
  • Symbolet er til mennesker med let til moderat demens, som ønsker at anvende det som et hjælpesymbol. Det er ikke et støttesymbol for pårørende og andre. Hvis man gerne vil vise, at man bakker op om mennesker med demens, kan man blive Demensven og få Demensven-hjertet hos demensven.dk.
  • Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark består af Alzheimerforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Danske Professionshøjskoler, Demenskoordinatorer i Danmark, Ergoterapeutforeningen, FOA, Faglige Seniorer, Pårørende i Danmark, Socialpædagogerne og Ældre Sagen.