Transport til og fra skole

Som forælder skal du som udgangspunkt selv stå for transport til og fra skole. Det er dog muligt at få bevilget transport i særlige tilfælde

Dit barn kan få skolekørsel, når et af disse kriterier er opfyldt:

  • Skolevejen er for lang
  • Trafikfarlig skolevej
  • Dit barn er sygt eller invalideret

For elever, der modtager modersmålsundervisning, gælder de samme regler.

Elever under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning kan efter vurdering blive befordret.

Går dit barn på en skole uden for skoledistriktet, skal du selv sørge for og betale transporten.

Skolevejen er for lang

Skolevejen er den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på.

Dit barn skal bo og gå i skole i kommunen, bo i skolens distrikt, og den korteste skolevej skal være for lang.

Skolevejen er for lang, når afstandene er:

  • 0.-3. klasse over 2,5 km
  • 4.-6. klasse over 6 km
  • 7.-9. klasse over 7 km
  • 10. klasse over 9 km

Dit barn vil primært køre med lokale offentlige busruter.

Går dit barn på en skole uden for skoledistriktet, skal forældrene selv sørge for og betale transporten.

Trafikfarlig skolevej

Dit barn kan få bevilget fri skolekørsel, når barnet bor i skolens distrikt, og hvis en del af skolevejen til distriktsskolen er vurderet som trafikfarlig.

Det er kommunen og politiet, der vurderer om en vejstrækning er trafikfarlig.

Elever i folkeskolen, der bor i Torslunde-området og på vestsiden af Køgevej (lige nr.) får udstedt skolekort til Movia, da Køgevej betragtes som farlig skolevej.

Sygekørsel

Endvidere kan dit barn få skolekørsel hvis det er sygt eller invalideret.

Hvis dit barn går i privatskole eller i skole i en anden kommune, giver vi tilskud svarende til udgiften til kørsel mellem hjemmet og distriktsskolen.

Du skal henvende dig til skoles kontor, hvis du vil søge om sygekørsel.

Du skal fremvise en lægeattest eller lignende.

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5. sal, 2635 Ishøj

4357 7575

cdu@ishoj.dk