Specialundervisning for voksne

Her kan du læse om specialundervisning for unge, voksne og ældre med særlige behov

Specialundervisning for voksne er et tilbud om afgrænsede forløb med en individuel målsætning. Tilbuddet omfatter unge, som har afsluttet grundskolen, samt voksne og ældre.

Målet er at give dig nye personlige handlemuligheder ved at begrænse eller afhjælpe en eller flere funktionsnedsættelser. Det gør ikke nogen forskel, om din funktionsnedsættelse er medfødt eller er opstået senere i livet.

Tilbuddet kan indeholde udredning, undervisning, rådgivning og vejledning. Vi tilbyder også støtte til pårørende.

Gennem forløbet arbejder vi på, at du får:

  • større indsigt i din funktionsnedsættelse.
  • kendskab til kompenserende strategier og metoder, der kan hjælpe dig i din hverdag.
  • støtte til at afhjælpe tabte færdigheder eller begrænse virkningerne af din funktionsnedsættelse.
  • styrkede forudsætninger for en aktiv deltagelse i samfundslivet.

Du kan kontakte Center for Børn og Forebyggelse på cbf@ishoj.dk (att. Kirsten Palmquist) eller direkte på tlf. 2949 8787.

Undervisningstilbuddet henvender sig bredt til borgere med alle typer funktionsnedsættelser. 

Tilbuddet gives kun til personer, der ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter en anden lovgivning.

Vil du vide, om tilbuddet er relevant for dig, kan du kontakte Center for Børn og Forebyggelse på cbf@ishoj.dk (att. Kirsten Palmquist) eller direkte på tlf. 2949 8787.

Hvis du kontakter os for at få et tilbud om specialundervisning for voksne, vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi sammen afdækker dine behov.

På baggrund af den udredende samtale hjælper vi dig med at beskrive, hvad det er for et forløb du søger.

Inden for fire uger får du svar på, om du kan tilbydes specialundervisning, eller om et andet tilbud er mere relevant. Afgørelsen af, om du kan modtage specialundervisning, baseres således på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Du kan kontakte Center for Børn og Forebyggelse på cbf@ishoj.dk (att. Kirsten Palmquist) eller direkte på tlf. 2949 8787.

Vi tilstræber, at undervisningen foregår i dit lokalområde.

Specialundervisning for voksne er et tilbud, der gives til voksne med særlige behov efter Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne lovbekendtgørelse nr. 787 af 15/06/2015 og vejledning om specialundervisning for voksne.

Tilbuddet gives kun til personer, der ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter en anden lovgivning.