Rusmiddelbehandling

Ishøj Kommune tilbyder behandling af uønsket overforbrug af rusmidler og rådgivning om alkoholbehandling

Kontakt Pitstops anonyme rådgivning på tlf. nr.: 20 69 28 33, hvis du er berørt af rusmiddelbrug og ønsker rådgivning.

Pitstop er åben for henvendelse og samtaler i følgende tidsrum:

Mandag kl 9.00-19.00

Tirsdag kl 9.00-15.30

Onsdag kl 9.00-15.30

Torsdag kl 9.00-17.00

Fredag kl 9.00-14.00

Det er også muligt at bestille tid til en anonym og uforpligtende forsamtale, direkte på Pitstops hjemmeside

 

 

Ishøj Kommune har ikke sit eget tilbud om alkoholbehandling, men jf. sundhedslovens § 141 har du ret til at vælge behandlingssted, hvis du ønsker at påbegynde ambulant alkoholbehandling. Du kan således selv henvende dig til et godkendt behandlingssted uden for Ishøj Kommune, uden forudgående henvisning fra kommunen. Du kan søge viden om de mange alkoholbehandlingssteder på Tilbudsportalens hjemmeside

Som borger har du således to indgange til behandling:

  • Du kan tage kontakt til Pitstop på telefon 2069 2833, hvis du ønsker afklaring vedr. et eventuelt alkoholmisbrug
  • Du kan selv tage direkte kontakt til et godkendt behandlingssted.

Fylder dit forbrug af rusmidler for meget i dit liv? Og vil du gerne ændre på det? Så kan vi støtte op om din forandring gennem gratis rådgivning og behandling. Vi tilpasser så vidt muligt dit forløb, så du samtidig kan passe dit arbejde eller din uddannelse.

Pitstops tilbud er for dig, der er over 13 år gammel og har et uønsket overforbrug af rusmidler. Hvis du ønsker en anonym og uforpligtende samtale, kan du kontakte Ishøj Kommunes behandlingstilbud Pitstop på telefon 20 69 28 33. 

Du kan læse mere om Pitstop på tilbuddets egen hjemmeside, hvor du også kan booke tid til en anonym forsamtale.

Hvis du oplever et behov for hjælp i forbindelse med et rusmiddelbrug, og samtidig ønsker anonymitet, kan du henvende dig anonymt til Pitstop via telefon, mail, hjemmesiden eller ved fysisk fremmøde. Når du er
anonym, registrerer vi ingen af dine personlige oplysninger.

Efter den afklarende samtale tilbydes du enten anonym rådgivning på Pitstop, eller du henvises til et relevant behandlingstilbud. Den afklarende samtale vil altid blive tilrettelagt således, at formålet med anonymitet opretholdes.

Anonym rådgivning hos Pitstop

Hos Pitstop tilbyder vi anonyme rådgivningsforløb, der som udgangspunkt indbefatter 3–5 rådgivningssamtaler. Rådgivningssamtalerne vil typisk være tilstrækkelige til at afdække et eventuelt behandlingsbehov.

Hvis du efter endt forløb vælger at fortsætte i behandling, tilbyder vi at indskrive dig på Pitstop, eller vi henviser dig til et relevant, anonymt behandlingstilbud.

Anonym ambulant behandling

Jf. servicelovens § 101a skal kommunerne tilbyde anonym ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der ikke har andre sociale problematikker.

Du har således ret til at fortsætte i anonym behandling, hvis du ikke har andre sociale problemer, som du modtager hjælp til. Du kan frit vælge et andet behandlingssted, som blot skal være godkendt på Tilbudsportalen. Det er dog nødvendigt at du først henvender dig til Pitstop, som efter en afklarende samtale kan henvise dig til anonym behandling.

Du kan bestille tid til en anonym samtale direkte på Pitstops hjemmeside

Du er også altid velkommen til at henvende dig personligt, telefonisk eller via mail for at høre nærmere:

Pitstop

Ishøj Søvej 1A

2635 Ishøj

Telefon: 2069 2833

Mail: Pitstop@ishoj.dk

Det kan være svært at være pårørende til et menneske med et overforbrug af rusmidler. Derfor vil man som pårørende kunne opleve et behov for støtte og afklaring.

Hos os defineres pårørende ikke blot som den nærmeste familie. Det kan også være, at du er ven, skolelærer, fodboldtræner eller noget helt andet. Det væsentligste er, at du er berørt af en rusmiddelrelateret problemstilling, og at du oplever behov for støtte.

Som pårørende til et menneske med et rusmiddelbrug kan Pitstop tilbyde dig op til 5 anonyme individuelle samtaler. Her kan du tale med en af vores behandlere om dine oplevelser og om, hvordan du passer på dig selv. Vi drøfter også, hvordan du håndterer at leve med den eventuelle bekymring og magtesløshed, der kan følge med, når dine forsøg på at hjælpe ikke altid nytter.

Hvis dit behov for samtaler overstiger dette, kan vi tilbyde dig et pårørendeforløb. Her vil du ikke længere have mulighed for at være anonym.

Hvis du har problemer med afhængighed af rusmidler, har du ret til at få hjælp. Serviceloven giver mennesker med stofproblemer disse fire rettigheder:

  1. Kommunen skal tilbyde gratis behandling til stofmisbrugere
  2. Du har mulighed for at være anonym
  3. Rusmiddelbehandlingen skal være påbegyndt senest 14 dage efter, du har henvendt dig med et ønske om at komme i behandling
  4. Du har frit valg mellem godkendte behandlingssteder – hvis de tilbyder tilsvarende behandling, som den din kommune har visiteret dig til.

Bemærk, at det er kommunen der træffer afgørelse om, hvorvidt en borger skal bevilliges rusmiddelbehandling. En afgørelse kan omfatte hvilke ydelser der bevilliges og omfanget af ydelserne. Kommunen kan også beslutte at give en borger afslag på rusmiddelbehandling. En afgørelse skal altid indeholde afgørelsens resultat, begrundelse, retsgrundlag og klagevejledning ved et eventuelt afslag eller delvist afslag.

Hvis du har et alkoholmisbrug skal din kommune også tilbyde dig gratis ambulant behandling senest 14 dage efter, du har henvendt dig.

Hvis du har behov for mere omfattende alkoholbehandling (dag- eller døgnbehandling), udarbejder Pitstop en indstilling efter Voksenudredningsmetoden (VUM). Herefter behandles din sag på kommunens visitationsudvalg, hvor der indstilles til yderligere behandling.

Sundhedsloven giver mennesker med alkoholproblemer disse fire rettigheder:

  1. Kommunen skal tilbyde gratis behandling til alkoholmisbrugere
  2. Du har mulighed for at være anonym
  3. Alkoholbehandlingen skal være påbegyndt senest 14 dage efter, du har henvendt dig med et ønske om at komme i behandling
  4. Du har frit valg mellem godkendte behandlingssteder – hvis de tilbyder tilsvarende behandling, som den din kommune har visiteret dig til.

Du kan læse mere om rusmiddelbehandling i kommunens misbrugspolitik og kvalitetsstandard for behandling:

Kvalitetsstandard for alkohol- og rusmiddelbehandling

Hurtig-guide til kvalitetsstandarden

Handleplan til misbrugspolitikken

Pitstop - Når du har brug for forandringKontakt Pitstops anonyme rådgivning på tlf.: 20 69 28 33, hvis du er berørt af rusmiddelbrug og ønsker rådgivning.

Telefonen er åben for henvendelse i følgende tidsrum:

Mandag: 9.00-19.00
Tirsdag: 9.00-15.30
Onsdag: 9.00-15.30
Torsdag: 9.00-17.00
Fredag: 9.00-14.00

Det er også muligt at bestille tid til en anonym og uforpligtende forsamtale, direkte på PITSTOPS HJEMMESIDE

Pitstop

Ishøj Søvej 1A, 2635 Ishøj

2069 2833

pitstop@ishoj.dk