Ishøj og 11 andre kommuner i fælles front: Lavere hastighed vil mindske trafikstøjen

11. april 2023

Ishøj og 11 andre kommuner i Silent City-samarbejdet har i fællesskab fået udarbejdet en analyse, som viser, at lavere hastighed kan mindske trafikstøjen væsentligt

De nye beregninger, som Silent City-samarbejdet er gået sammen om at beregne, viser, at hvis hastigheden på motorvejsnettet og det omkringliggende vejnet sænkes til maksimalt 80 km/t og 50 km/t, så vil den samlede støjgene i hovedstadens omegnskommuner blive reduceret med cirka 32 procent.

”En ret overbevisende effekt, som er værd at arbejde videre med på vegne af vores støjplagede borgere, hvis sundhed er på spil, siger borgmester Merete Amdisen og tilføjer:

”At sænke hastigheden er en både hurtig og billig løsning, som kan supplere de dyrere og allerede eksisterende virkemidler som bl.a. støjvolde og støjreducerende asfalt. Derfor har vi nu inviteret transportministeren og ministre for plan, miljø-, klima- og sundhedsområderne til dialog om de positive effekter ved en hastighedsnedsættelse.”

102.000 boliger belastet af trafikstøj

I dag er cirka 102.000 boliger belastet af trafikstøj i hovedstadens omegnskommuner. En ændring i hastighedsgrænserne vil ifølge de nye beregninger betyde, at næsten halvdelen af de stærkt støjbelastede boliger i omegnskommunerne ikke længere vil være stærkt støjbelastede over 68 dB, og at godt en fjerdedel ikke længere vil være støjbelastede over grænseværdien på 58 dB.

Udover at forbedrer sundheden vil en hastighedsnedsættelse også have en lang række positive effekter indenfor folkesundhed, klima, miljø, byudvikling og livskvalitet. Analysen viser også, at den forøgede rejsetid for den enkelte bilist bliver minimal.

Her kan du læse hele analysen som Silent City har fået udarbejdet 

Ishøj vil også lave lokal støjkortlægning

Udover analysen som Silent City har fået lavet, så har Ishøj byråd også bestilt en ny lokal støjkortlægning for Ishøj Kommune samt en støjhandleplan, der beskriver, hvilke handlinger kommunen allerede har gennemført, samt hvilke initiativer kommunen påtænker at gennemføre for at forebygge og nedbringe støjen.

”Den seneste støjkortlægning for hele kommunen er fra 2014. Derfor har vi brug for at få opdateret vores vidensgrundlag, da støjkortlægningen også indgår i vores dialog med staten,” fortæller Merete Amdisen.Tolv kommuner og Region Hovedstaden er gået forrest i kampen mod trafikstøjen, og driver sammen med Gate 21 initiativet Silent City.

Med udgangspunkt i kommunernes konkrete støjudfordringer er det langsigtede formål med initiativet og dets aktiviteter at medvirke til bedre miljø, sundhed og højere livskvalitet gennem indsatser som mindsker antallet af støjplagede borgere i kommunerne.

Kommunerne i Silent City er aktuelt udfordret af trafikstøj fra:

  • Fire motorveje (Holbækmotorvejen, Amagermotorvejen, Køge Bugt Motorvejen, Hillerødmotorvejen, Motorring 3 og Motorring 4)
  • En række store trafikveje (for eksempel Ring 3, Roskildevej, og Gammel Køge Landevej)
  • Vestbanen, Køge Bugt Banen og Ringstedbanen

De 12 kommuner er:
Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Køge, Lyngby Taarbæk, Solrød og Vallensbæk Kommuner 

Du kan læse mere om Silent City samarbejdet her