KOL

Nedenstående omhandler tilbud til dig der lige har fået konstateret KOL eller har levet med sygdommen i mange år

Du skal henvises til vores tilbud via egen læge eller det hospital hvor du modtager din behandling.

Henvender du dig selv, hjælper vi dig med at rekvirere en henvisning. 

Tilbuddet omfatter tolkebistand. 

Når vi modtager din henvisning bliver du kontaktet af en sundhedskonsulent der inviterer dig ind til en samtale. Samtalen vil handle om dig og om hvilke udfordringer du oplever i hverdagen i livet med KOL. 

Kontakt gerne sundhedskonsulenterne for at høre mere på 23 71 73 81 eller 24 23 16 47

KOL-holdet kan være noget for dig, hvis du har svær åndenød og oplever problemer med at klare mange af de daglige gøremål.

Formålet med KOL-holdet er at hjælpe og vejlede dig, så du får mere viden og hjælp til at håndtere din sygdom i hverdagen.

Forløbet indeholder både sygdomsspecifik undervisning og træning.

Emner i undervisningen er:

  • Lungernes anatomi og fysiologi
  • Kostanbefalinger ved KOL
  • Betydningen af, at bevæge kroppen 
  • Åndedrætsøvelser og PEP-fløjte
  • Medicin og sygdomslære
  • Hverdagen med KOL

Undervisningen varetages af en sygeplejerske, fysioterapeut og en ernæringsvejleder.

Træningen strækker sig over 10 uger med træning en time, to gange om ugen. Træningen varetages af en fysioterapeut.

Kurset er gratis.

Maden er vigtig, når du har en lungesygdom, da det har stor betydning for livskvaliteten.

Det er vigtigt at forsøge at beholde normalvægten, fordi du bruger så mange kræfter til vejrtrækning og kroppen har brug for ekstra kalorier. 

Når du deltager på KOL holdet er der også undervisning og vejledning ved en ernæringsvejleder.

Kommunen tilbyder løbende rygestopkurser.

Læs mere her.

KOL er en kronisk lungesygdom, hvor der sker en forsnævring af luftvejene og ødelæggelse af lungevævet.

KOL udvikler sig snigende over mange år og viser sig ved tiltagende åndenød, hoste, slim og hyppige lungeinfektioner.

Behandlingen består af rygestop, motion og medicin.

Her kan du læse mere om kost, når du har en KOL sygdom

Læs også mere på lungeforeningens hjemmeside