Husk dine vinterpligter som privat grundejer

06. december 2023

Bor du på en privat vej, så er det dig selv eller grundejerforeningen, der er ansvarlig for at rydde sne og salte. Her kan læse mere om dine vinterpligter som grundejer

Det er blevet vinter, og som privat grundejer skal du huske, at det er dit ansvar at glatførebekæmpe og rydde for sne, så renovatører, hjemmehjælpere og andre fodgængere og cyklister kan komme sikkert hen til eller forbi din ejendom.

Hvis du bor på en privat fællesvej

Bor du ud til en privat fællesvej eller sti, skal du glatførebekæmpe og rydde for sne på hele færdselsarealet ud for din ejendom. Som hovedregel skal du glatførebekæmpe og rydde for sne ud til midten af kørebanen, da grundejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel.

Sådan rydder du for sne, salter eller gruser

  • Ryd fortovet eller stien for sne i hele dets bredde ud for din ejendom (min. 1,5 m).
  • Strø med fx salt eller grus – pas dog på træer og anden beplantning.
  • Placér den ryddede sne, så fodgængere, cyklister, buspassagerer og andre kan komme forbi. Læg derfor ikke sne ud for porte og indkørsler, ved gadehjørner, ved fodgængerfelter, busstoppesteder eller andre selvfølgelige overgangssteder. Der skal også være fri bane til brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikreguleringer.
  • Ryd en vej igennem snevolde, så fodgængere, cyklister og skraldemænd kan komme igennem. Det gælder også, selvom snevolden er skabt af kommunens sneryddere.

Her kan du læse mere om, hvordan veje, stier og fortove skal holdes rene året rundt af Ishøj Kommune og alle grundejere.