Helhedsplan for Ishøj Bykerne

Nu starter høringsperioden for helhedsplanen for Ishøj Bykerne

Byrådet vedtog d. 6/9 2022 at sende forslag til helhedsplan* for bykernen: ”Gentænk byen for mennesker” i offentlig høring. Forslaget til helhedsplanen indeholder en samlet vision for bykernen samt principper og beskrivelser af muligheder for boligudvikling, bedre mobilitet og flere grønne arealer.

Herunder også en række forslag til, hvordan bykernen på sigt kan udvikle sig henimod et mere grønt og attraktivt område med større oplevet tryghed og større kvalitet i byrummet. Målet er at skabe en bykerne, der i højere grad end i dag inviterer til, at alle borgere i Ishøj har lyst til at bruge området.

*Planen sendes ud med en særindstilling fra Annelise Madsen (M) & Steen Skovhus (L): Kærbo ønskes indarbejdet i helhedsplanens afgrænsning.

Desuden besluttede byrådet, at der ved udarbejdelsen af en kommende lokalplan for opførelse af plejehjemspladser ved Kærbo indtænkes en sammenhæng af arealet med bykernen.

læs helhedsplanen her

Kom med dine bemærkninger

Hvis du ønsker at sende dine bemærkninger til helhedsplanen bedes du gøre det inden den 31. oktober 2022, så dine bemærkninger kan nå at komme med i den politiske behandling af sagen. Dine bemærkninger bedes sendt til plan@ishoj.dk, att. Søren Aakjær.

 

Processen indtil nu:

I udarbejdelsen af forslaget til helhedsplanen, har der været en længere inddragelses- og dialogperiode, hvor der ud over en udstilling på Store Torv, har været afholdt borgermøde med byvandring og to dialogmøder, hvor Ishøjs borgere har kunnet møde politikere fra Teknik- & Bygningsudvalget og Klima- & Miljøudvalget samt byplanlæggere til uformelle snakke om byens udvikling.

Desuden har der været afholdt to spørgeundersøgelser, hvor byens borgere har kunnet komme med ønsker og drømme til fremtidens Ishøj. Sammenlagt er der indhentet mere end 300 svar.

Læs mere om inddragelsesprocessen i nedenstående boks: