Helhedsplan for Ishøj Bykerne

”Gentænk byen for mennesker”

Helhedsplanen indeholder en samlet vision for bykernen samt principper og beskrivelser af muligheder for boligudvikling, bedre mobilitet og flere grønne arealer. Herunder også en række forslag til, hvordan bykernen på sigt kan udvikle sig henimod et mere grønt og attraktivt område med større oplevet tryghed og større kvalitet i byrummet. Målet er at skabe en bykerne, der i højere grad end i dag inviterer til, at alle borgere i Ishøj har lyst til at bruge området.

Ishøj byråd vedtog helhedsplanen d. 3. januar 2023.

læs helhedsplanen her

 

Udarbejdelsen af planen

I udarbejdelsen af helhedsplanen, har der været en længere inddragelses- og dialogperiode, hvor der ud over en udstilling på Store Torv, har været afholdt borgermøde med byvandring og to dialogmøder, hvor Ishøjs borgere har kunnet møde politikere fra Teknik- & Bygningsudvalget og Klima- & Miljøudvalget samt byplanlæggere til uformelle snakke om byens udvikling.

Desuden har der været afholdt to spørgeundersøgelser, hvor byens borgere har kunnet komme med ønsker og drømme til fremtidens Ishøj. Sammenlagt er der indhentet mere end 300 svar.

 

Offentlig høring

Helhedsplanen var i offentlig høring i otte uger, hvor der blev indsendt seks høringssvar. Ishøj byråd vedtog enstemmigt planen med få rettelser.

Læs referatet her