Helhedsplan for Ishøj Bykerne

Byrådet vedtog i Planstrategi 2016-2028 at samle bycenter, stationsforplads og uddannelsesområdet i en "udvidet bykerne"

Købet af Brohuset, nye muligheder for boligudvikling, ARKENWALK samt letbanens ankomst i Ishøj har aktualiseret, at der udarbejdes en samlet plan for bykernen.

Helhedsplanen kommer til at indeholde en samlet vision for bykernen samt principper og beskrivelser af muligheder for boligudvikling, bedre mobilitet og flere grønne arealer. Målet er at sikre en sammenhængende bykerne med fokus på kvalitet i både bebyggelserne og i byrummene.

Du kan læse mere om helhedsplanen her

Nu starter dialogperioden

I løbet af de kommende måneder vil Ishøj Kommune gennemføre en dialogperiode, hvor borgere kan deltage i dialogmøde og byvandring for at blive præsenteret for planerne for bykernen.

Der vil desuden være to debatmøder, hvor du kan debattere helhedsplanens temaer med politikerne.

Efter dialogperioden kommer helhedsplanen i offentlig høring i otte uger.

Kommende debatmøder

  • Torsdag den 9. juni kl. 17-18
    Tema: Wayfinding - Den tilgængelige bykerne
    Sted: Store Torv 
  • Mandag den 13. juni kl. 17-18
    Tema: Bynatur - Den grønne bykerne
    Sted: Bibliotekstorvet

Debatmøderne kræver ikke tilmelding.