Kæmpe-bjørneklo

Sådan indberetter du kæmpe-bjørneklo

Der bliver løbende registreret forekomster af kæmpe-bjørneklo i Ishøj Kommune. Hvis du i kommunen ser kæmpe-bjørneklo, må du meget gerne oplyse det via Ishøj Borgertip her på kommunens hjemmeside. Her kan du indberette lokaliteten af de observerede kæmpe-bjørneklo ved blot at sætte en prik på kortet.

Alternativt kan du kontakte Center for Park, Vej og Miljø på 4357 7777.

Ønsker du yderligere oplysninger om kæmpe-bjørnekloen og metoder til bekæmpelse, henviser vi til kommunens indsatsplan, som er under udarbejdelse.