Dialogmøde om velfærdspolitik

08. februar 2024

Repræsentanter fra diverse råd og udvalg var mødt op for at give deres perspektiver til Ishøj Kommunes nye strategier på velfærdsområdet

Social- og Sundhedsudvalget satte i august 2023 gang i arbejdet med at udvikle tre strategier, der understøtter, at velfærdspolitikken bliver konkretiseret, således at der sættes en ønsket retning for sundheds-, social- og ældreområdet i Ishøj.

Derfor inviterede Social- og Sundhedsudvalget til et dialogmøde, hvor der blev talt åbent om, hvad der skal til for at skabe et liv fyldt med livskvalitet, fællesskaber og udfordringsmuligheder for alle borgere i Ishøj.

De tre strategier, som Social- og Sundhedsudvalget havde inviteret til dialogmøde om, var, sundheds-, social- og ældrestrategierne, og for at sikre en rød tråd, var der lavet fire overskrifter, på baggrund af de politiske drøftelser, som der kunne diskuteres ud fra.

Overskrifterne var: Et værdigt liv, investering i forebyggelse, eksisterende fællesskaber og tilbud og tværgående sammenhæng.

Sammen med andre politikere fra Social- og Sundhedsudvalget var formand Erkan Yapici en del af drøftelserne og sluttede mødet af med at sige:

”Vi skal imødekomme de velfærdsudfordringer, vi står overfor, ved at blive ved med at insistere på og styrke et fælles engagement gennem åben dialog og samarbejde.” 

Borgerne er med ved bordet

Det var et bredt udvalg af borgerrepræsentanter, nævn og udvalg, der var mødt op for at blive hørt og bidrage med deres viden og perspektiver på, hvad der er vigtigt for dem for at sikre gode liv.   

René Schjellerup, som er repræsentant for Udsatterådet havde følgende oplevelse af dialogmødet:

”Der er mange på det område, der har en masse meninger, men som har svært ved at sige tingene, derfor er jeg her som deres talerør i dag. Det var min fornemmelse, at der kom nogle gode ting frem på bordet. Vi fik talt konstruktivt, og vi blev lyttet til.” 

Efter dialogmødet er administrationen nu ved at udarbejde udkast til de føromtalte strategier, som forventes at blive præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget i foråret 2024.  

Deltagere på dialogmødet var:

Seniorrådet

Handicaprådet

Udsatterådet

Forældrerådet

Brugerrådet fra det gule hus

Repræsentanter fra kultur og fritidsområdet (bl.a. Folkeoplysningsudvalget)

Repræsentanter fra neurogruppen

Repræsentanter fra de fleksible afklaringspladser

Plejehjemsbestyrelsen for Kærbo og Torsbo