Post til døren

Postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente post i brevkassen, kan få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen

Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner og handicap, kan du få posten bragt til din dør. Der er ingen særlige regler for folkepensionister.

Det er kun kommunen, der kan afgøre, om du er berettiget til post til døren.

Kommunen giver PostNord besked, hvis du skal have din post bragt helt til døren.

Du kan læse mere om reglerne om post til døren på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside,

Du kan også få flere oplysninger hos kommunen eller PostNord.

Hvis du ønsker at søge om post til døren kan du kontakte de sagsbehandlende terapeuter.

Du finder  telefonnumre og telefontider i boksen 'Kontaktoplysninger'.

Får du allerede hjælp fra kommunen

Modtager du allerede en eller flere typer hjælp i henhold til serviceloven og/eller sundhedsloven, så afgør kommunen på baggrund af de allerede eksisterende journaloplysninger samt personkendskab, om du er ude af stand til selv at hente posten.

Får du ikke hjælp fra kommunen

Modtager du ikke nogen hjælp fra kommunen og er ikke kendt af sagsbehandlerne, skal du have en lægeerklæring fra egen læge, der dokumenterer at du er ude af stand til selv at hente posten.

Lægeerklæringen skal du selv betale.

Midlertidig post til døren

Der er mulighed for at få en midlertidig ordning om post til døren fx i forbindelse med tilskadekomst eller rekonvalescens. Den midlertidige ordning gælder for 6 måneder, men kan fornys efter ansøgning.

Er du bevilget post til døren, skal du i forbindelse med flytning selv meddele PostNord, som administrerer ordningen, at ordningen skal overføres til din nye folkeregisteradresse.

Du kan henvende dig til PostNord på tlf. 8020 7030 eller tilskrivpost@post.dk

Hvis du ønsker at søge om post til døren eller har spørgsmål hertil, kan du kontakte kommunens terapeuter alle hverdage på telefon 4357 6989.

Telefontider:

Mandag - fredag: kl. 8.30-10.00