Stort projekt skal vække musikglæden hos flere børn på Vestegnen

21. februar 2022

Mange børn i Brøndby, Glostrup og Ishøj får aldrig glæde af de musikalske oplevelser, der tilbydes i de lokale musik- og kulturskoler. Det skal nyt, stort projekt på tværs af de tre vestegnskommuner ændre ved

Nogle børn kender ikke mulighederne på den lokale musikskole. Andre tror, at de allerede skal kunne spille på et instrument for at komme ind på en musikskole. Og atter andre har ikke økonomi eller tradition for at gå til sang, klaver eller violin.

Årsagerne til, at nogle børn ikke bruger musikskolen, kan være mange. Men musikalske oplevelser skal være for alle, og derfor vil kommunerne Ishøj, Brøndby og Glostrup gøre en ekstra indsats for at nå ud til de børn, som ikke besøger musikskolerne. Og det kan kommunerne nu gøre takket være en stor portion penge, nærmere bestemt 1,13 millioner kroner fra Slots- og Kulturstyresen. De tre kommuner har nemlig i fællesskab søgt og fået midler fra puljen ’Grib Engagementet’.

Pengene skal bruges på forsøg med alternative undervisningsformer, som skal vise børnene, at alle kan skabe musik – også børn, som ikke tidligere har spillet musik.

”Ishøj Kommune har et stort og rigt kulturliv, som vi ønsker, at alle børn og unge skal have mulighed for at deltage aktivt i. Med dette projekt har vi fået en enestående mulighed for at udvikle alternative undervisningsformer og blive klogere på, hvordan vi kan arbejde sammen på tværs af institutioner for at få endnu flere børn og unge til aktivt at deltage i lokale musiktilbud,” siger Pia Skourup, formand for kultur- og fritidsudvalget i Ishøj Kommune.

Musikken skal ud til børnene

Helt konkret vil musikskolerne se bort fra tilmeldinger, kontingent, indkøb af instrumenter og øvetid – til gengæld vil musikskolelærerne rykke ud på børnenes egen hjemmebane og møde børnene i skoletiden, om eftermiddagen og i aftentimerne på klubber, ungdomsskoler og i lokale kulturhuse.

”Det handler om at bringe musikken ud til børnene og give dem mulighed for at eksperimentere med musik i de rammer, som de allerede kender – og på den måde gør musik til en del af børnenes liv. Musik kan jo være med til at binde mennesker sammen, og vi ønsker i Ishøj, at endnu flere børn skal opleve at være en del af et musikalsk fællesskab og mærke, at alle kan bidrage til fællesskabet på hver sin måde. Med dette projekt ser jeg frem til, at vi kan udvikle vores fritidstilbud og give alle Ishøjs børn og unge lige adgang til kulturskolens mange muligheder,” siger Merete Amdisen, borgmester i Ishøj Kommune.

Musik på tablets

Konkret søsætter de tre kommuner i løbet af 2022 tre musikalske forløb for 4.-7. klasses børn på udvalgte skoler i hver kommune. Det betyder blandt andet, at nogle skoleklasser laver en elektronisk skolekoncert, hvor musikken bliver skabt og spillet live på tablets. Musiklærere vil også besøge fritidsklubber, hvor børnene kan eksperimentere og indspille deres egen musik.

Derudover introducerer de tre kommuners musik- og kulturskoler nye muligheder for, at børn kan komme ind fra gaden og få smagsprøver på musikalske oplevelser og instrumenter på skolerne.

Projektet bliver fulgt af Konsulenthuset Fremtidsfabrik, der blandt andet interviewer de deltagende børn og deres familier. Den viden, som bliver indsamlet, vil blive brugt til at udvikle endnu bedre musiktilbud, som er tilpasset børnenes behov.

Ishøj:

• Gildbroskolen
• SFO2 Gildbroskolen
• Gildbroskolens Klub

Glostrup:

• Vestervangsskolen
• Klub Vestervang
• Glostrup Ungdomsskole

Brøndby:

• Brøndby Strand Skole
• Klub Strandkanten
• 1st Floor Ungdomsklub