Ishøj Kommune indgår samarbejde med Veterancentret

06. juni 2023

Samarbejdsaftalen har til formål, at Veterancentret og Ishøj Kommune skal hjælpe hinanden med at støtte veteraner, der vender tilbage fra udsendelse

”Vi er glade for, at Ishøj Kommune vil være med i denne samarbejdsaftale, der bidrager til at anerkende vores veteraner og pårørende. Kommuner kan gøre meget for veteraner, når først de er opmærksomme på deres kompetencer og ressourcer. I et samarbejde med Ishøj Kommune kan vi sammen - i forbindelse med overgang fra militært til civilt liv – tilbyde veteranerne en mere helhedsorienteret indsats med støtte, behandling, økonomisk rådgivning, hjælp til beskæftigelse og meget mere,” siger oberst Kim Simonsen, der er chef for Veterancentret.

Veterancentret har indgået en samarbejdsaftale med 91 af landets kommuner, og nu bliver samarbejdskredsen udvidet til at inkludere Ishøj Kommune, som ifølge Veterancentret har 95 registrerede veteraner.

Nogen har mere brug for hjælp end andre

Langt de fleste der vender hjem fra en udsendelse, finder fodfæste på arbejdsmarkedet og bliver en del af fællesskabet og en ressource for deres lokalsamfund. Men ca. 10 procent af veteranerne oplever psykiske efterreaktioner. Mens nogle har behov for omfangsrig støtte til at håndtere svære depressions- og/eller PTSD-symptomer, er løsningen for andre en beskæftigelsesrettet indsats, som hjælper veteranen tilbage i arbejdsfællesskabet og i lokalsamfundet.

”Som kommune har vi en forpligtigelse til at gribe enhver borger, der har brug for hjælp. Men i forbindelse med en veteran er det langt fra sikkert, at alle kommunens medarbejdere har de rigtige kompetencer til at støtte op om den tidligere soldat. Dér kommer Veterancentret og deres viden i spil,” siger borgmester Merete Amdisen.

Veterancentrets medarbejdere har specialiseret viden om veteranerne, som kan bidrage til kommunernes arbejde med de tidligere soldater og deres pårørende. Centret kan bl.a. rådgive sagsbehandlere, afholde faglige oplæg og formidle af aktiviteter på veteranområdet.

Michael Sternou Gamst er en af de tidligere soldater, der har haft brug for og gavn af samarbejdet mellem kommune og Veterancentret. Se Michaels historie her.

Læs mere om Veterancentrets arbejde på veterancentret.dk