Seniorjob

Ledige borgere i Ishøj Kommune kan opnå ansættelse i et seniorjob på en af kommunens arbejdspladser, hvis dagpengene er udløbet kort før efterlønsalderen

Seniorjobbet er på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Center for Ledelse og Strategi fastsætter seniorjobbets indhold ud fra en samtale med dig om dine kvalifikationer og interesser, men du har ikke krav på at blive ansat inden for et bestemt område.

Betingelserne for at få seniorjob er, at du:

  • er ledig
  • er medlem af en A-kasse
  • mister dine dagpenge, når der er under fem år til din efterlønsalder
  • har ret til efterløn, når du når din efterlønsalder
  • indbetaler til efterlønsordningen.

Sådan søger du

Hvis du opfylder betingelserne for seniorjob, skal du selv søge kommunen om seniorjob.

Du kan tidligst sende ansøgningen tre måneder før dine dagpenge ophører. Vi skal have modtaget din ansøgning om seniorjob senest to måneder efter dine dagpenge er ophørt.

Ansøgning vedlagt CV skal sendes til Center for Ledelse og Strategi på hr@ishoj.dk.

Du kan også sende din ansøgning med post til:

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20

2635 Ishøj

Att.: Center for Ledelse og Strategi.

Seniorjobbet vil blive oprettet to måneder efter, at vi har modtaget din ansøgning, hvis du opfylder betingelserne for seniorjob. Seniorjobbet kan dog tidligst oprettes dagen efter, at dine dagpenge er udløbet.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om seniorjob kan rettes til Center for Ledelse og Strategi på tlf. 4357 7354 eller mail hr@ishoj.dk.