Whistleblowerordning skal sikre åbenhed og stoppe fejl

27. maj 2021

Ishøj Kommunes whistleblowerordning skal gøre det sikkert og trygt for kommunens samarbejdspartnere og medarbejdere at indberette et mistænkeligt forhold

Er du en af kommunens samarbejdspartnere, og har du oplevet eller har kendskab til grove fejl eller ulovligheder, men er du nervøs for at indberette det af frygt for konsekvenserne for samarbejdet med kommunen?

Den situation vil Ishøj Kommune gerne undgå, og derfor har kommunen siden 1. januar 2021 haft en whistleblowerordning.

Ordningen gør det muligt for både ansatte i kommunen, uanset ansættelsesform og timetal, og samarbejdspartnere at indberette, hvis de oplever noget, der ikke burde finde sted.

Det kan både være strafbare forhold som tyveri, grove overtrædelser af tavshedspligt eller bestikkelse, alvorlige personlige konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane herunder seksuel karakter, eller hvis der foregår en bevidst vildledning af borgere eller samarbejdspartnere.

Åbenhed er vejen frem

Whistleblowerordningen er et supplement til den tillidsbaserede dialog mellem ledelse og medarbejdere eller samarbejdspartnere samt det eksisterende tillidsmands- og MED-system, som skal optimere arbejdsmiljøet og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

Ordningen er derfor et alternativ, der kan benyttes, hvis en medarbejder eller samarbejdspartner ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler eller uden held har forsøgt at indberette noget til den ansvarlige leder.

Kommunen har indført sin whistleblowerordning næsten et år før, et EU-direktiv gør det lovpligtig for alle større arbejdspladser at etablere en whistleblowerordning. Det skal ske senest i december 2021.

Et samlet byråd valgte i maj 2020 at bakke op om et forslag fra Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en whistleblowerordning, som både skal være for ansatte og kommunens samarbejdspartnere.

”Det er en fin ordning, som sikrer åbenhed og gennemsigtighed i kommunen og kan bidrage til, at både ansatte og samarbejdspartnere har det godt med at gå på arbejde og udføre opgaver for Ishøj Kommune.

Det giver rigtig god mening også at inddrage vores samarbejdspartnere, da de jo på lige fod med kommunens ansatte har værdifuld information om kommunen. Via whistleblowerordningen har de mulighed for at gøre os opmærksom på, at hvis der foregår noget ureglementeret,” siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Anonymitet i højsædet

Indberetningen skal basere sig på direkte kendskab til eller en begrundet mistanke. Det er Ishøj Kommunes borgerrådgiver, som modtager alle henvendelser via whistleblowerordningen, hvorefter det videresendes til administrationen, som foretager den videre undersøgelse.

Hvis du som kommunens samarbejdspartner eller medarbejder vil benytte dig af ordningen, er der mulighed for fuld anonymitet, da du indberetter udenfor kommunens netværk på den særlige whistleblowerportal

Læs mere om whistleblowerordningen på ishoj.dk/whistleblowerordning