Ejendomsskat

 

Staten overtager din boligskatteopkrævning

 

Med de nye boligskatteregler bliver hele din skatteopkrævning samlet i Staten.

Det betyder, at du betaler grundskylden løbende via forskuds- og årsopgørelsen i stedet for at få en opkrævning fra kommunen.  

 

Foreløbig 2022 vurdering til beregning af 2024 skatten

I 2024 skal du betale skat af en foreløbig 2022 vurdering. Fra den 12. september kan du se de foreløbige vurderinger på vurderingsportalen. De fleste boligejere vil opleve en højere ejendomsvurdering, men det fører ikke til højere boligskat. Der indføres lavere skattesatser samt en skatterabatordning. Spørgsmål til de nye vurderinger skal rettes til Vurderingsstyrelsen.

 

Du kan læse mere her:

Nye boligskatteregler i 2024

Indefrysningslån

De nye boligskatteregler har betydning for den indefrysningsordning, som giver mulighed for lån til stigninger i grundskylden. Siden 2018 har boligejere kunnet låne til eventuelle stigninger i grundskyld. Fra 2024 overtager SKAT ansvaret for nye indefrysningslån. Ordningen udvides så du låner til eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Der kommer renter på de nye lån fra 2024.

Læs mere her Indefrysningslån

Pensionistlån til betaling af grundskyld

Fra 2024 overtager SKAT låneordningen, men vilkårene vil i hovedtræk være de samme. Du kan ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk. Har du et aktivt pensionistlån i kommunen, vil SKAT automatisk oprette et nyt lån fra 2024 og på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet.

Gamle lån fra før 2024 bliver foreløbigt i kommunen og skal fortsat tilbagebetales til kommunen, der udsendes opgørelser af lånene primo 2024.

Læs mere her Pensionistlån

Hvad opkræver kommunen fortsat

Kommunen opkræver stadig renovation, rottebekæmpelse, vejbidrag samt skorstensfejerafgift.

 Der vil ultimo 2023 blive udsendt en ejendomsbidragsopgørelse, med oversigt over ejendommens beløb for 2024.

Fra 2024 vil opkrævning ske i to rater med betaling i januar og juli måned.

Årsagen til at der sker reguleringer er at principperne for vurdering og beskatning er ændret med en ny ejendomsvurderingslov og et nyt ejendomsvurderingssystem, som skulle være grundlag for nye, mere retvisende, vurderinger første gang pr. 1/1 2020 for boligejendomme, og 1/3 2021 for øvrige ejendomme.

2020-vurderingen skulle så have været grundlaget for ejendomsskatten 2021 for boligejendomme, men da vurderingsmyndigheden ikke har fået lavet disse vurderinger, har ejendomsskatten for 2021 og frem været foreløbig, og skal så reguleres, når vurderingen for den enkelte ejendom, er blevet offentliggjort.

Øvrige ejendomme, dvs. erhverv, landbrug, boligblokke osv. skulle have være vurderet første gang, i det nye, pr. 1/3 2021, som så er grundlaget for ejendomsskatten 2022 og frem. Det forventes, at vurderingsmyndigheden går i gang med vurderingen af disse ejendomme, når de er færdige med 2020-vurderingerne for boligejendomme.

Du kan få mere at vide om vurderingerne på Vurderingsstyrelsens hjemmesider:

Hvem opkræves?

Med baggrund i en udtalelse fra Vurderingsstyrelsen, som vores IT leverandør har bedt om, inden de første reguleringer kom, sker reguleringen til den nuværende ejer, uanset om pågældende har været ejer i hele perioden eller ej. 

Læs udtalelsen fra Vurderingsstyrelsen