Servicemål for byggesagsbehandling

Her finder du Ishøj Kommunes servicemål for byggesagsbehandling

Servicemål for byggesagsbehandling

Sagstype Servicemål
BR-18 Begrænset kompleksitet, simple konstruktioner 42 dage
BR-18 Enfamiliehuse 42 dage
BR-18 Tilladelser, industri- og lagerbygninger 42 dage
BR-18 Tilladelser, etagebyggeri erhverv 42 dage
BR-18 Tilladelser, etagebyggeri boliger 42 dage


Sagsbehandlingstiden bliver regnet fra den dato, hvor sagen er tilstrækkelig oplyst.
Ved dispensationsansøgninger ifm. byggesagsbehandling skal der tillægges yderligere 14 dage.

I perioder med spidsbelastning fx grundet mange nye sager, ferie, sygdom mv., må der forventes en længere sagsbehandlingstid.

Baggrund
Servicemålene opfylder de konkrete mål for sagsbehandling som regeringen og KL har aftalt.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Byggesager på tlf. 43577510 eller mail byg@ishoj.dk 

 

Kontakt:

Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

byg@ishoj.dk

Tlf. 43577510