Spildevand fra virksomheder

Hvis din virksomhed afleder spildevand, skal du have en spildevandstilladelse

Hvis der fra virksomheden kun afledes almindeligt sanitetsspildevand og overfladevand, stilles der normalt ikke særskilte krav til spildevandets kvalitet.

Hvis der derimod afledes processpildevand, skal man ansøge Ishøj Kommunes miljøafdeling om særlig tilladelse.

Tilladelsen vil indeholde de nærmere vilkår for den tilladte mængde af spildevand, indholdet af forurenende stoffer samt eventuelt vilkår om målinger mv.

Er din virksomhed omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen eller bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, er det et krav i lovgivningen, at din ansøgning skal indgives via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø.

Ønsker din virksomhed tilladelse til at aflede spildevand fra en vaskeplads eller vaskehal, skal ansøgningen sendes til kommunens miljøafdeling på pvm@ishoj.dk eller til Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj.

Øvrige virksomheder, som ønsker tilladelse til at aflede spildevand til kloak, kan kontakte kommunens miljøafdeling for yderligere hjælp til ansøgningen.

Kravet om, at der foreligger en særlig spildevandstilladelse mht. afledning af processpildevand kan kun fraviges, hvis Ishøj Kommunes miljøafdeling vurderer, at afledningen er helt minimal og uden miljømæssig betydning.

Tilladelse til udledning af processpildevand direkte til recipient (vandløb, søer eller havet) - altså hvor afledning ikke sker til offentlig kloak - meddeles efter ansøgning af Center for Park, Vej og Miljø, jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven.

Dog meddeles tilladelse af Miljøstyrelsen til direkte udledning efter ansøgning - hvis udledningen sker fra en virksomhed, hvor Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.