Sundhedsplejens legestue

Legestuen er for mødre og fædre med børn i alderen 0-3 år 

Legestuen har åben alle mandage kl. 10-12 i Brohuset, Vejlebrovej 45.