Parallel­samfundsliste giver bøvl på daginstitutions­området

02. februar 2024

Regeringen har sat boligområdet Vejleåparken på listen over parallelsamfund. Med placeringen følger en række lovkrav, som får konsekvenser for kommunens dagtilbud

Fremover må højst 30 procent af børnene i boligområdet Vejleåparken starte i pasningstilbud i områdets tre daginstitutioner, som er Femkanten, Firkløveren og Piletræet. Det bliver konsekvensen af, at regeringen har sat Vejleåparken på listen over parallelsamfund.

Derfor skal Ishøj Kommune finde plads til de af Vejleåparkens børn, der fremover skal starte i dagtilbud, andre steder i kommunen.

Det kan være svært i en lille kommune som Ishøj, hvor der er begrænsede pladser på institutionerne. Af samme grund har Ishøj Kommune søgt dispensation fra kravet, fortæller borgmester Merete Amdisen.

”Kravet om højst at optage 30 procent børn om året fra Vejleåparken i Femkanten, Firkløveren og Piletræet betyder, at vi fremadrettet skal finde cirka 50 daginstitutionspladser uden for Vejleåparken. Problemet er bare, at alle andre dagtilbud er fyldt op. Derfor har vi også allerede søgt om dispensation hos Børne- og Undervisningsministeriet,” fortæller Merete Amdisen.

Ekstra dagtilbudspladser kan blive på skoler

Hvis ikke dispensationen bliver givet, skal Ishøj Kommune være klar med en plan for, hvor der kan findes 50 ekstra dagtilbudspladser uden for Vejleåparken. Derfor har administrationen arbejdet på et forslag til udvidelser, og her bliver alternative løsninger taget i brug, forklarer Merete Amdisen.

”Vi er ude i det muliges kunst, og ser lige nu på alternative lokationer på Gildbroskolen og Kulturskolen, hvor Tvillingehuset og Børnehuset Ørnebo hver får et lokale på Gildbroskolen med plads til 15 vuggestuebørn, og Trækronerne får et lokale på Kulturskolen også med plads til 15 vuggestuebørn. Derudover kan vi udvide Børnehuset Elverhøj med fem vuggestuepladser i eksisterende lokaler. Tilsammen giver det 50 pladser,” forklarer Merete Amdisen.

Alternativet til dagtilbud på skolerne er, at Ishøj Kommune kan blive nødt til at bygge en ny institution. Men den løsning er ikke økonomisk holdbar, fordi regeringens parallelsamfundsliste bliver opdateret hvert år. Derfor kan Vejleåparken allerede være af listen igen til næste år.

”Vi kan se i år, at det er de små marginaler, der gør, om vi er på listen eller ej. Så løsningen er ikke at bygge en ny daginstitution, fordi vi kan være af listen igen til næste år. Det ville være at gamble med borgernes penge,” understreger Merete Amdisen.

Bedre normering til Vejleåparken

Forældretilfredsheden i de tre dagtilbud i Vejleåparken er i dag rigtig god. Men med placeringen på regeringens parallelsamfundsliste er der en bekymring for, at forældre fremover vil fravælge Vejleåparkens dagtilbud. Derfor håber borgmester Merete Amdisen, at byrådet vil være med til at give en bedre normering – antal voksne pr. barn - i Vejleåparkens dagtilbud.

”Vi får brug for at holde hånden under Vejleåparkens dagtilbud, som gør det så godt i dag. Derfor håber jeg, at byrådet vil være med til at bevillige penge til en bedre normering i Vejleåparken, så forældre kan føle sig trygge i, at deres børn er sikret en høj kvalitet i pasningstilbuddet,” siger Merete Amdisen.

Forslaget til udvidelser og bedre normering i Vejleåparken bliver i første omgang fremlagt i Børne- og Undervisningsudvalget den 8. februar, som skal træffe en beslutning på baggrund af administrationens forslag og komme med en indstilling, som byrådet skal tage endelig stilling til den 27. februar.