CO2-udledningen er næsten halveret i kommunale bygninger

12. oktober 2023

En status på Ishøj Kommunes energihandleplan viser en stor reduktion i energiforbrug og CO2-udledning i de kommunale bygninger

”Den mest klimavenlige energi, er jo den, vi ikke bruger. Energikrisen har uden tvivl skabt øget bevidsthed hos alle, og det er rigtig godt for klimaet,” lyder det fra formanden for Klima- og Miljøudvalget, Kalbiye Yüksel.

Sammen med Klima- og Miljøudvalget fik hun i august fremlagt en status på Ishøj Kommunes energihandleplan.

Her viser tallene, at det er lykkedes for kommunen at reducere CO2-udledningen og energiforbruget i de kommunale bygninger – faktisk bliver de fastsatte mål i energihandleplanen overopfyldt.

”Ishøj Kommune er ambitiøs på klimaets vegne. Derfor er vi optaget af at finde besparelser i de kommunale bygninger, hvor det er muligt. Det sker blandt andet ved at overgå til grøn energi, gennemføre energiprojekter, bruge anbefalede temperaturer i bygninger, periodelukning af saunaer og skabe bevidsthed om energikrisen hos brugerne af de kommunale bygninger,” forklarer Kalbiye Yüksel.

Energiproduktionen er blevet renere 

Status for energihandleplanen viser, at CO2 udledningen er faldet stødt siden 2019, som er reference året i kommunens klimaplan.

I 2022 var CO2-udledningen 45 procent lavere end i 2019. Målsætningen er, at el- og varmeforbrug skal være CO2-neutralt i 2030, og faldet på 45% er mere end nødvendigt for at komme i mål.

Det store fald skyldes dog især, at energiproduktionen er renere i dag end tidligere. Elproduktionen udleder nemlig ikke så meget CO2 som tidligere. Særligt i 2022 er CO2-udledningen for elproduktionen faldet markant.

Øget bevidsthed omkring energiforbrug

Når det kommer til tallene for energiforbruget, så er elforbruget faldet med 19 procent i perioden 2019 til 2022, og varmeforbruget er faldet med 21 procent i samme periode. Her er det fastsatte mål 15% energibesparelser i 2030 sammenlignet med 2019. Målet kan således være opfyldt allerede. De seneste år har dog ikke været helt almindelige, og energiforbruget er derfor ikke som et gennemsnitsår, forklarer Kalbiye Yüksel.

”Corona-året 2020 havde naturligt nok et meget lavt forbrug i forhold til året før og efter nedlukningen. Men det er faktisk lykkedes at reducere energiforbruget endnu mere i 2022 efter corona – endda også, hvis vi korrigerer for vejret,” forklarer Kalbiye Yüksel og tilføjer:

”Energikrisen er ikke lige så alarmerende i den kommende vinter, som den var sidste år. Men vi skal huske, at besparelserne handler om mere end kroner og ører. Det handler i høj grad også om at beskytte vores klima. Her viser tallene, at indsatserne virker og letter belastningen på klimaet. Derfor giver det god mening at arbejde videre i det spor,” siger Kalbiye Yüksel.

  • 15% energibesparelser inden 2030 ift. 2019.
  • CO2-udledningen fra el- og varmeforbruget skal gå i nul i 2030. Der har vi sparet 45% siden 2019 og er således godt på vej.
  • Ingen bygninger med ringere end energimærke D i 2030
  • Bonus for god afkøling på fjernvarmeopvarmede ejendomme

Se Ishøj Kommunes klimaplan her