Ishøj Fællesantennes brugerråd

Er du interesseret i fiber?

Brugerrådet hjælper med at skaffe tilslutning til en fiberudrulning i Ishøj, så vi sammen kan realisere drømmen om at få leveret internet med den nyeste teknologi.

De fleste udbydere af fibernet i dag vil gerne vide, hvor stor tilslutningen er, før de byder ind på opgaven med at rulle fiber ud. Derfor vil brugerrådet hjælpe med information og anbefaling, så vi sammen kan sikre Ishøjs internet.

Gratis tilbud fra TDC NET

TDC NET er kommet med et godt tilbud, som brugerrådet gerne vil anbefale.

Hvis vi i Ishøj kan mobilisere, at 80 procent tilkendegiver en interesse for fiber i de forskellige boligområder, så vil TDC NET etablere fiber helt gratis i næsten hele kommunen.

Brugerrådet er ved at undersøge, om vi kan få de sidste ganske få boliger med i en ordning.

Det betyder, at TDC NET tilkobler din husstand til fibernettet gratis, og derefter kan du købe et abonnement hos en serviceudbyder efter eget valg.

I skrivende stund kan der vælges mellem produkter fra 8 forskellige udbydere.

Der er ingen tvang forbundet med tilkoblingen til fibernettet, så selvom du får etableret en fiberforbindelse til din bolig, så bestemmer du selv, om og hvornår du vil bestille produkter.

Hvorfor er det gratis?

TDC NET kan tilbyde tilkoblingen gratis, fordi de har en interesse i at udvikle infrastrukturen i Danmark og kan tjene penge på, at andre lejer sig ind på deres net.

Mere information

Brochure fra TDC NET

Sådan tilkendegiver du din interesse

Hvis du er interesseret i TDC NETs tilbud, så er det vigtigt, at du hurtigst muligt giver dem en tilkendegivelse via deres hjemmeside.

Sådan gør du:

 1. Gå ind på tdcnet.dk/fiber
 2. Indtast din adresse i feltet.
 3. TDC NET fortæller dig, at din adresse ikke er en del af TDC NETs fiberudruling lige nu. Men du kan i stedet tilmelde dig deres interesseliste.
 4. Tilmeld dig interesselisten. 

Når du har tilmeldt dig interesselisten, så har TDC NET registeret din adresse, og du kommer med i deres overblik over tilkendegivelser i de forskellige boligområder i Ishøj.

Bor du i en boligforening?

Hvis du bor i en forening (f.eks. ejerforening, andelsforening eller udlejningsejendom), så kan du stadig tilkendegive din interesse på TDC NETs hjemmeside.

Du skal dog være opmærksom på, at TDC NET ikke må tilkoble dig fibernettet, før der er lavet en aftale med foreningen om etablering i ejendommen.

TDC NET indgår meget gerne i dialog med foreningerne i kommunen omkring disse aftaler.


Vær ambassadør for fiber i Ishøj

For at arbejdet med at indhente 80 procent tilkendegivelser i Ishøj skal gå hurtigt, kan vi alle være med til at bidrage.

Fortæl om behovet for tilkendegivelser på TDC NETs hjemmeside til din nabo, i sportsforeningen eller til dem du møder i bycenteret.

Hvad gør brugerrådet?

Brugerrådet er lige nu i gang med at organisere, hvordan lokale ambassadører og foreninger kan være med til at mobilisere den nødvendige tilslutning til fiber rundt omkring i lokalområdet.

Har du gode ideer til det arbejde?

Skriv til brugerrådets sekretariat på faellesantenne@ishoj.dk

Almene boliger

 • Wagn Jensen, Vejleåparken
 • Raja Shiraz Khan, Vejleåparken

Rækkehuse

 • Bjarne Børgesen, Grf. Strandgårdsparken
 •  Kasper de la Cour

Landsbylaug og fritstående bygninger

 • Henrik Kjølberg, Grf. Ørnekærgård
 • Preben Hansen, Tranegilde landsbylaug
 • Thomas Brokmann, Grf. Landsbyen

Etageboliger

 • Jørgen Ole Mortensen, Abf. Centerparken
 • Kim Badawey, E/F. Gildbroterrasserne

Andet

 • Christian Knudsen
 • Diana Hemdrup

 

Formand: Henrik Kjølberg

Næstformand: Kim Badawey

Forretningsudvalg: Henrik Kjølberg, Kim Badawey, Preben Hansen og Bjarne Børgesen

Til byrådsmødet i april 2018 valgte Ishøj Byråd at fordele pladserne i brugerrådet på følgende måde:

 • Almene boliger: 2 medlemmer
 • Rækkehuse: 2 medlemmer
 • Etageboliger: 2 medlemmer
 • Landsbylaug og fritstående bygninger: 3 medlemmer
 • Andet: 2 medlemmer

Rådets medlemmer er valgt af de boligbestyrelser, grundejerforeninger og landsbylaug, der er medlem af Ishøj Fællesantenne.

Pladserne i brugerrådet er fordelt, så rådets medlemmer som udgangspunkt repræsenterer størrelsen på den medlemsgruppe, de repræsenterer.

Brugerrådet er et rådgivende organ, der skal rådgive byrådet om behov og ønsker hos brugerne af Ishøj Fællesantenne.

Brugerrådet skal bidrage til processen med at designe og etablere Ishøj Fællesantenne som en brugerejet antenneforening og vil samtidig blive taget med på råd, når der træffes beslutninger om fællesantennen.

Rådet består af 11 medlemmer, som repræsenterer de boligbestyrelser og landsbylaug, der er med i Ishøj Fællesantenne. De 11 medlemmer blev fundet ved et valg tilbage i juni 2018.

Brugerrådet har skrevet et notat om de prækvalificerede tilbudsgivere til Ishøj Fællesantenne. Se notatet her: 

Notat om prækvalificerede tilbudsgivere til Ishøj Fællesantenne

Ishøj Fællesantenne

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

faellesantenne@ishoj.dk