Birgit Nielsen bliver ny formand for Ishøjs seniorråd

06. januar 2022

Ishøj Kommunes nye seniorråd har nu konstitueret sig – ny formand for rådet bliver 72-årige Birgit Nielsen

I november kunne de ældste borgere i Ishøj stemme til seniorrådsvalget samtidig med kommunal- og regionrådsvalg.

Nu har det nye seniorråd konstitueret sig og valgt 72-årige Birgit Nielsen som ny formand.

Hun har tidligere været aktiv i partiforeninger og siddet i byrådet i 28 år - bl.a. som formand for socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Birgit Nielsen har desuden bred erfaring inden for det fag- og boligpolitiske område og sidder også i bestyrelsen for Ishøj Boligselskab.

Seniorrådet skal ud til borgerne

”Udover at sikre en ordentlig ældrepolitik for Ishøjs seniorer, vil jeg særligt arbejde for, at Seniorrådets arbejde bliver bredt ud og mere kendt for alle kommunens borgere. Det skal blandt andet ske ved, at vi afholder flere lokale møder rundt om i Ishøj,” siger Birgit Nielsen og fortsætter:

”For selvom der i dag bliver kommunikeret på hjemmeside og Facebook, er der alt for mange borgere, som ikke læser dette. Derfor skal vi som valgte repræsentanter for kommunens ældre borgere komme mere ud dér, hvor borgerne bor, og derigennem sikre den gode dialog og indsamle viden om, hvad ældre i Ishøj har af ønsker for det gode seniorliv i kommunen.”

Her er det nye seniorråd

Med Birgit Nielsen som ny formand ser Ishøjs nye seniorråd således ud:

Birgit Nielsen (formand)

Bjarne Gosvig (næstformand)

Per Nørskov

Ellis Andersen

Bjarne Ove Boje

Jan Diemer

Leif Christoffersen

Seniorrådet rådgiver byrådet og medvirker ved udformningen af kommunens seniorpolitik.

Seniorrådet skal forud for den politiske behandling høres og gives mulighed for at udtale sig om samtlige forslag, som vedrører kommunens seniorer.

Seniorrådet kan selv tage sager op til behandling og forelæggelse for byrådet, når sagerne har betydning for den ældre del af kommunens borgere.