Beboerklagenævn

Når der opstår uoverensstemmelser mellem beboere i almen bebyggelse og boligselskabet, kan der klages til beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet består af tre nævnsmedlemmer: En formand, en repræsentant for boligorganisationerne og en repræsentant for lejerne/lejerforeningerne. Ydermere findes der en sekretær.

Såvel lejere som udlejere kan indbringe eventuelle tvister/konflikter for nævnet.

Muligheden for at klage til beboerklagenævnet har bl.a. til formål at få uenighederne afgjort så hurtigt som muligt.

Hvad koster det at klage?

Klagen skal afleveres til Beboerklagenævnet skriftligt og koster et gebyr, der pristalsreguleres hvert år.

Sats for 2024 er 167 kroner.

Gebyr kan indbetales på Danske Bank reg. nr. 4316 -  kontonummer 3326102555 med angivelse af adresse.

Beboerklagenævnet har dog ikke kompetence til at afgøre alle tvister og kan henvise til boligretten.

Før du kontakter beboerklagenævnet, bedes du læse vejledningen her.

 

 

  • Varsling af huslejeforhøjelser (overholdelse af tidsfrister og IKKE huslejens størrelse)
  • Boligens standard ved indflytning (herunder mangler og fejl ved det lejede)
  • Vedligeholdelse og istandsættelse (ved fraflytning)
  • Installationer og forbedringer
  • Varme- og vand-regnskaber

  • Afgøre om klageindbringer har ret.
  • Sende en skriftlig advarsel til beboer.
  • Give en beboer en betinget opsigelse (dvs. at opsigelsen kun bliver gældende hvis vedkommende gentager sin overtrædelse).

Beboerklagenævnet

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

4357 7440

beboerklagenaevn@ishoj.dk