Trappe fra Banestien ned mod Brohuset lukker midlertidigt

17. april 2022

Trappen fra Banestien ned mod Brohuset lukker midlertidigt fra mandag den 18. april til august. Den skal nemlig rives ned for at gøre plads til en helt ny og bredere trappe

Den eksisterende trappe fra Banestien og ned mod Brohuset skal rives ned og erstattes af en ny og bredere trappe med siddetrin og opholdsmuligheder.

Derudover ændres hældningen på skråningen, så det bliver muligt at lave en rampe, som sikrer tilgængelighed for kørestolsbrugere, cyklister og barnevogne.

Trappen fra Banestien bliver både benyttet af borgere, som skal besøge lægerne via indgangen til Brohuset ved Vejlebrovej 47 og borgere, som bor i området og skal op til toget.

Gule pile viser alternativ vej 

Med den nye trappe får området et løft, der skaber et trygt opholdsområde og ændrer områdets karakter fra at være en bagside af Brohuset til at være et ankomstareal for gående og cyklister.

Under byggeprojektet vil du stadig have muligheden for at komme til Brohuset via Banestien. Gule piler viser vej på Banestien og guider dig frem til Brohusets indgang ved Vejlebrovej 45.