Temperaturen i de kommunale bygninger vinter 2024

Her kan du læse retningslinjerne for maksimale temperaturer i vores kommunale bygninger efterår 2023 og vinter 2024.

Temperaturerne er sat for at sikre balance mellem et behageligt indeklima, som understøtter effektive arbejds-, aktivitets- og læringsmiljøer og samtidig tager hensyn til energiforbruget.

Ældrepleje (fællesområder) - 23
Omklædningsrum & vuggestuer - 22
Børnehaver, kontorer inkl. Rådhuset, klub- og foreningshuse - 21
Klasselokaler, multisale, kantiner og spejderhytter - 20
Birum (gangarealer, kældre, opbevaringslokaler mm.) - 19
Idrætshaller, fitness og værksteder - 18

Retningslinjerne er sat på baggrund af forskningsbaserede anbefalinger og tager højde for funktionerne i bygningerne.