Støjende vejarbejde på Ishøj Strandvej

16. august 2022

Fra august 2022 til februar 2023 udfører Hovedstadens Letbane støjende vejarbejde på Ishøj Strandvej for at gøre klar til den kommende
letbane

Arbejdet vil strække sig fra Strandparkstien til krydset Ishøj Stationsvej og omhandler bl.a. skæring af asfalt, udgravning til nye brønde, afvanding og etablering af nye kantsten samt belægninger.

I første omgang vil Hovedstadens Letbane (HL) klargøre området ved bl.a. at fjerner asfalt, skilte og buskads, og derefter hegne arbejdspladsen ind og etablerer ny midlertidig højre svingbane samt cykelsti.

Derefter vil HL grave ud til den kommende sporkasse og støbe de sporkasser, som letbanens skinner sidenhen skal monteres i.

Begge højresvingsbaner bliver afspærret

HL vil afspærre begge højresvingsbaner samt cykelstien. De vil derfor etablere en midlertidig højresvingsbane, og cyklister skal cykle på kørebanen, som vil være afskærmet.

Arbejdet udføres på hverdage mellem kl. 7 og 18, og HL forventer at afslutte arbejdet i februar 2023.

Hvad betyder det for dig, der bor i området?

Hvis du bor eller færdes ved arbejdsområdet, kan du opleve, at arbejdet periodevis vil støje – særligt når HL skærer i asfalten og fjerner den eksisterende belægning, samt når de komprimerer jord og asfalt og udfører støbearbejde.

Derudover kan du opleve støj fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra arbejdsområdet.

dinletbane.dk/trafik har HL samlet overblikket over, hvor du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation – uanset om du er gående, cyklist, bilist eller rejser med kollektiv transport.

Følg byggeriet på HL's hjemmeside

Du kan altid følge byggeriet på dinletbane.dk/ishoej, som HL løbende opdaterer med information om arbejdet.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte HL på info@dinletbane.dk eller 7242 4500.