Stigende vandstand: Sådan er situationen før weekenden

09. februar 2024

DMI varsler om forhøjet vandstand i Køge Bugt de kommende dage, så her er en status på, hvordan vi forventer, at situationen forløber i vores kommune hen over weekenden

Helt generelt er billedet, at vi ikke forventer, at vandstanden når de samme højder som i januar, hvis DMI’s prognose holder.

I Strandparken stiger vandet i søerne - som forventet - men kapaciteten endnu ikke er brugt op, og vandet ikke er gået over søernes bredder.

Forventningen er, at vandstanden i søerne vil stige hen over weekenden, men at det ikke vil nå samme højder som ved nedbørshændelsen i januar.

Sluserne blev åbnet midlertidigt

Nødpumpen ved St. Vejleå kører, og torsdag nat var der et smalt tidsrum, hvor vandstanden i Køge Bugt var lavere end søerne, og her brugte vi muligheden til at åbne sluserne og lukke vand ud af søerne.

Vi forventer først at kunne åbne sluserne igen tidligt mandag morgen. Forventningen er at nødpumpen vil køre flere gange hen over weekenden for at håndtere den nedbør der falder.

Tunnel ved Lundestien er lukket

På vejområdet er alle pumper ved tunneller tjekket af vores medarbejdere, som melder alt ok.

Den eneste undtagelse er tunnelen ved Lundestien, hvor pumpen ikke kan følge med. Tunnelen er derfor afspærret.

Det skyldes, at Ishøj Sø er gået over sine bredder, ligesom den også gjorde i januar. Der kan derfor forekomme vand på Voldstien, men situationen er ikke af kritisk betydning.

Medarbejderne i Ishøj Kommune følger naturligvis situationen tæt over weekenden.