Varsling om regn og kraftig storm med høje bølger i Køge Bugt

19. oktober 2023

DMI har varslet regn og kraftig storm med høje bølger i Køge Bugt. Værst ser det ud fra fredag eftermiddag til lørdag. Her opdaterer vi løbende om situationen

STATUS EFTER STORMEN LØRDAG DEN 21. OKTOBER KL.13.20

Status efter den voldsomme nat er, at vores diger klarede presset og beskyttede os mod oversvømmelser i Ishøj.

For at sikre mod den forhøjede vandstand havde vi på forhånd blandt andet fyldt nedknust beton i adgangsvejene til stranden og lukket vand ud af søerne. Det viste sig at holde presset ude. 

Havhytten ved Ishøj Tange klarede det også, selvom vi havde forventet oversvømmelse af bygningen.

Kommunens medarbejdere er i gang med at besigtige de berørte områder, og indtil videre er det gået hårdest ud over vores badebroer og et par væltede træer. På mandag venter derfor et oprydningsarbejde.

Hvis du som borger støder på andre skader, som kommunen skal orienteres om i forbindelse med nattens storm, så er du velkommen til at skrive mail cea@ishoj.dk

 

 

SIDST OPDATERET DEN 20. OKTOBER KL. 11:20

DMI har varslet regn og kraftig storm med høje bølger i Køge Bugt. Værst ser det ud fra fredag eftermiddag til lørdag. Den forventede vandstand er lige nu 1,8 meter. Derfor vurderer vi, at digerne kan modstå den stigende vandstand og de høje bølger.

Vi overvåger løbende risikobilledet

Ishøj Kommune og Beredskabet er i dialog om risikobilledet i Ishøj, og holder øje med situationen, samt inspicerer løbende digerne i Strandparken.

Digerne ude ved strandparken kan holde vandstigninger på cirka  2,7 meter, og de indre diger kan holde på cirka 2,2 meter.

Da det også skal regne natten til lørdag med op til 50 millimeter, har kommunens medarbejdere allerede lukket vand ud af søerne og lukket sluserne, som forberedelse på den stigende vandstand, så vand fra baglandet kan løbe ud i søen.

Følg med via Facebook og her på hjemmesiden, hvor vi opdaterer om situationen og på DMI.dk

Havhytten ved Ishøj Tange blev ramt ved den sidste stormflod tilbage i 2017, hvor vandstanden nåede 1.66 meter. Derfor vurderer vi, at det bliver svært at beskytte Havhytten mod oversvømmelse. Kommunens medarbejdere har flyttet ting op fra gulvet, og ting af værdi er kørt helt væk fra Havhytten. Derudover er der udlagt sandsække, som dog kun kan afbøde en stigning i vandstanden på 1,7 meter. Vi har allerede lavet en aftale med skadeservice, som tager over, når vandet er faldet.

Vi er fredag den 20. oktober i gang med at fylde indgangene i digerne, som leder ned til stranden med nedknust beton. Det gør vi for at sikre mod, at de høje bølger får gennembrud på de laveste steder i digerne. Efter stormen gør vi igen indgangene farbare til stranden.

Da det også skal regne natten til lørdag med op til 50 millimeter, har kommunens medarbejdere allerede lukket vand ud af søerne og lukket sluserne, som forberedelse på den stigende vandstand, så vand fra baglandet kan løbe ud i søen. Vi har også en nødpumpe til rådighed, som kan tages i brug, hvis det bliver nødvendigt.

Derudover efterser medarbejdere mulige flaskehalse i åer og vandløb, samt brønde og riste, som suges rene, hvis der er behov.

Lige nu er der ingen anbefalinger om at nedsætte vandforbruget i forbindelse med regnvejret.

Sørg for at sikre egne genstande, så de ikke flyver rundt. Det er f.eks. havemøbler og trampoliner. Det er også en god idé at holde øje med vandstanden i kældre og eventuelt hæve ting op for gulvet.

Vær opmærksom på, at der kommer kraftig nedbør og tag derfor de nødvendige forbehold.