Nyt regulativ for husholdningsaffald er i høring

05. juli 2023

Snart skal vi sortere tekstilaffald til genanvendelse. Derfor er affaldsregulativet i høring nu

I høringsperioden fra den 29. juni til den 10. august har du mulighed for at få indflydelse på den nye ordning ved at sende dine kommentarer til det nye affaldsregulativ til Ishøj Kommune.

Husk, at kommunen skal modtage dine kommentarer senest den 10. august 2023.

Med den nye ordning for tekstilaffald vil Ishøj Kommune leve op til de landsdækkende regler om sortering af ti affaldstyper.

Læs forslaget til det nye regulativ her