Brohuset

Brohuset - et medborger- og sundhedshus i hjertet af Ishøj

Brohuset var tidligere erhvervsskolen NEXT og blev opkøbt af Ishøj Kommune i 2018. Ønsket var at skabe et åbent og imødekommende hus, der sikrer grobund for øget sundhed, trivsel og livskvalitet blandt Ishøjs borgere.

For at skabe et sådant hus har det krævet en større ombygning af Brohuset.

Ombygningen foregår i alt i tre etaper og løber frem til slutningen af 2025, hvor hele Brohuset kommer til at stå færdigt.

På denne side kan du orientere dig i byggeprocessen.

Brohuset er Ishøjs medborger- og sundhedshus.

Huset skal sikre øget sundhed, trivsel og livskvalitet hos Ishøjs borgere gennem forskellige kommunale funktioner og aktiviteter, sundhedstilbud og sociale netværk og foreninger. 

Brohusets mission er:
 • At skabe rammerne for at styrke fysisk og mental sundhed i Ishøj.
 • At bygge bro mellem mennesker og skabe mangfoldige fællesskaber med borgeren i centrum.
Derfor arbejder vi hen mod, at:
 • Brohuset og den omkringliggende grund skal være åben og imødekommende.
 • Brohuset skal indrettes lyst, men samtidig bevare det rustikke udtryk fra den gamle bygning.
 • Brohuset skal tænke i sameksistens og fælles brug af lokaler.

Brohuset ligger placeret i hjertet af Ishøj på Vejlebrovej 45.

Brohuset ligger tæt på Ishøj Station og kan let nås med offentlig transport. 

Der er tilknyttet en parkeringsplads til Brohuset, og der findes cykelstativer langs huset. 

I dag huser Brohuset følgende privatklinikker og kommunale tilbud:

 • Lægerne i Brohuset
 • Kiropraktisk Klinik Ishøj
 • Klinik for Fodterapi
 • Hjemmeplejen & Hjemmesygeplejen
 • Ishøj Uddannelse og Job
 • Genoptræning Ishøj

Brohuset danner også rammerne for et forenings- og netværksområde med mødelokaler og en sal, et seniorværksted og et stort fælleskøkken.

Når Brohusets tredje etape er færdig, flytter Jobcenter, Borgeservice, Hjælpemiddeldepot og Bridge forening også ind. 

Brohuset er et mangfoldigt hus, som er åbent for alle Ishøjs borgere og rummer mange forskellige tilbud og funktioner til unge såvel som ældre.

I december 2018 købte Ishøj Kommune grunden på Vejlebrovej 45 med tilhørende bygninger. 

Brohuset vil blive renoveret og ombygget i tre etaper. De første to etaper er færdige, den tredje og sidste etape bygges i 2024-2025.

Historik:

I foråret 2019 fik Brohuset sit navn på baggrund af en stor navnekonkurrence blandt Ishøjs borgere og kommunalt ansatte. Navnet symboliserer, hvordan huset både vil bygge bro mellem mennesker og fungere som en bro til et sundere liv. 

I 2019 flyttede Ishøj Uddannelse & Job samt Hjemmeplejen & Hjemmesygeplejen ind. Derefter flyttede de tre klinikker ind: Lægerne i Brohuset, Kiropraktisk Klinik Ishøj og Klinik for Fodterapi.

I 2021 flyttede foreninger og netværk ind i Brohuset, og i 2022 flyttede Genoptræning Ishøj ind.

Brohuset har mange brugere med forskellige behov og udfordringer.

Derfor holder kommunen løbende møder med kommunens tilgængelighedspanel, som er med til at holde fokus på, at der bygges og indrettes med tilgængelighed for øje.

Der er for eksempel niveaufri adgange til huset og der bliver i etape 3 lagt ledelinjer til svagsynede og blinde.

Tilgængelighedspanelet består af to repræsentanter fra kommunens Handicapråd og to repræsentanter fra kommunens Seniorråd.

Her på siden vil du løbende kunne orientere dig om adgangsforhold til Brohuset. 

Læs om de tre byggeetaper: