Brohuset

Brohuset er det nye medborger- og sundhedshus i hjertet af Ishøj

Bygningen har tidligere huset erhvervsskolen NEXT, men blev i 2018 opkøbt af Ishøj Kommune med ønsket om at skabe et åbent og imødekommende hus, der sikrer grobund for øget sundhed, trivsel og livskvalitet blandt Ishøjs borgere.

For at skabe et sådan hus, kræver det en større ombygning af Brohuset.

Ombygningen foregår i 3 etaper og løber frem til foråret 2025.

De forskellige funktioner og brugere vil flytte ind løbende som de forskellige etaper afsluttes.

Hele huset kommer til at stå færdigt i 2025. 

På denne side kan du orientere dig i byggeprocessen.

Brohuset er Ishøjs medborger- og sundhedshus.

Huset skal sikre øget sundhed, trivsel og livskvalitet hos Ishøjs borgere gennem forskellige kommunale funktioner og aktiviteter, sundhedstilbud og sociale netværk og foreninger. 

Brohusets mission er:
  • At skabe rammerne for at styrke fysisk og mental sundhed i Ishøj
  • At bygge bro mellem mennesker og skabe mangfoldige fællesskaber med borgeren i centrum
Derfor arbejder vi hen mod, at:
  • Brohuset og den omkringliggende grund skal være åben og imødekommende
  • Brohuset skal indrettes lyst, men samtidig bevare det rustikke udtryk fra den gamle bygning
  • Dele af Brohuset skal rives ned, noget bygges nyt og noget renoveres
  • Brohuset skal have etableret to forsider, så facaden ud mod jernbanen ikke længere er en bagside
  • Brohuset skal have etableret tre primære indgange og tre-fem mindre indgange
  • Brohuset skal have etableret nye fællesområder og lysgårde
  • Brohuset skal tænke i sameksistens og fælles brug af lokaler
  • En del af grunden på Vejlebrovej 45 skal gøre plads til nye boliger

Brohuset ligger placeret i hjertet af Ishøj på Vejlebrovej 45.

Brohuset ligger tæt på Ishøj station og kan let nås med offentlig transport. 

Der er tilknyttet en parkeringsplads til Brohuset og der findes cykelstativer langs huset. 

Se et billede over Brohusets lokation

Allerede nu er en lægeklinik, fodklinik, kiropraktor, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen og den kommunale ungeindsats (Ishøj Uddannelse og Job) flyttet ind i Brohuset.

Derudover er der åbnet et forenings- og netværksområde, hvor forskellige foreninger, et seniorværksted og et stort fælleskøkken er.

I september 2023 flytter Ishøj Genoptræning ind.

Når den sidste del af byggeriet er færdigt, forventes både Jobcenter, Borgeservice og Hjælpemiddeldepotet at flytte ind. 

Brohuset er et mangfoldigt hus, som er åbent for alle Ishøjs borgere.  

Når ombygningen er færdig er det håbet, at Brohuset kommer til at rumme mange forskellige tilbud og funktioner til unge såvel som ældre.

I december 2018 købte Ishøj Kommune grunden på Vejlebrovej 45 med tilhørende bygninger. 

I foråret 2019 fik Brohuset sit navn på baggrund af en stor navnekonkurrence blandt Ishøjs borgere og kommunalt ansatte. Navnet symboliserer, hvordan huset både vil bygge bro mellem mennesker og fungere som en bro til et sundere liv. 

I 2019 flyttede de første kommunale aktiviteter ind i huset. Blandt indflytterne er Ejendomsservice, Ishøj Uddannelse og Job og hjemme- og hjemmesygeplejen. I starten af 2020 flyttede Lægerne i Brohuset ind.

Før resten af Brohuset kan tages i brug, skal store dele af bygningen bygges om, så den fremstår moderne og funktionel.

Det store projekt er delt op i tre etaper, hvoraf de første 2 etaper er færdige og er taget i brug. Den sidste etape vil blive bygget fra 2023-2025.

Se tidsplanen for projektet

Brohuset har og får mange brugere med forskellige behov og udfordringer.

Derfor holder kommunen løbende møder med kommunens tilgængelighedspanel, som er med til at sikre, at der bygges og indrettes med tilgængelighed for øje.

For eksempel kommer der til at være niveaufri adgang i størstedelen af huset, der bliver lagt ledelinjer til svagsynede og blinde og der arbejdes med akustik og belysning.

Tilgængelighedspanelet består af to repræsentanter fra kommunens Handicapråd og to repræsentanter fra kommunens Seniorråd.

Der afholdes desuden brugermøder forud for, at de forskellige funktioner flytter ind i huset, hvilket er med til at sikre kendskab til brugerbehov - og ønsker.

Her på siden vil du løbende kunne orientere dig om adgangsforhold til Brohuset. 

Her kan du finde links til alle nyheder vedrørende Brohuset.

Seneste nyt

Nyheder fra 2019-2021

Videoindslag