Ishøjs historie

Ishøj er en moderne kommune i vækst. I dag er der omkring 23.000 indbyggere i kommunen

Det moderne Ishøj ses omkring Ishøj Bycenter. Her er der gader og torve med rådhus, butikker og spisesteder af enhver art.

Det gamle Ishøj ses i landsbyerne Torslunde, Tranegilde og Ishøj Landsby. Her er der stråtækte huse, gamle kirker og gravhøje.

Ishøj er en grøn kommune med vådområder, mark og skov på mere end 75 procent af arealet. Ishøj er byen ved stranden med lystbådehavn, campingpladser og indsøer.

Ishøj er en flerkulturel by med mange nationaliteter, et spirende musikliv og enestående museer. Og Ishøj er Vestegnens uddannelsesby med unge, der flokkes på vej til gymnasiet, handelsskolen eller teknisk skole.

Det er nemt at komme til og omkring i Ishøj. S-toget stopper ved stationen ni gang i timen. Der er direkte adgang til motorvejen. Og på 37 kilometer beskyttede cykelstier kan både børn, unge og ældre færdes trygt og sikkert rundt i hele kommunen.

Ishøj går tilbage til bronzealderen

Historisk trækker Ishøj spor tilbage til bronzealderen. Den ene af Ishøjs to bevarede gravhøje indeholdt en våbengrav fra den ældre bronzealder.

Ved Torslunde Mark er der fundet en rig grav fra yngre romersk jernalder med blandt andet romerske glas og bronzekar.

Ishøj Kommune blev oprettet i 1842 under navnet Torslunde-Ishøj Sognekommune. Dengang bestod kommunen af Torslunde sogn med landsbyen Torslundemagle og Ishøj sogn med landsbyerne Ishøj og Tranegilde. Efter den store udbygning i forbindelse med Køge Bugt-planen skiftede kommunen i 1975 navn til Ishøj.

Udbygning fik befolkningtal til at stige

Udviklingen af Ishøj var en del af Køge Bugt-planen. Planlægningen skulle sikre gennemplanlagte forstæder til København og initiativet blev iværksat med Køge Bugt-loven fra 1961. Loven tog planmæssig udgangspunkt i Fingerplanen og udbygningen af S-togslinien til Køge.

Køge Bugt-planen var en ambitiøs plan for et nyt vækstområde for 150.000 mennesker. Med baggrund i planen udarbejdede kommunerne efterfølgende detailplaner, der var i tidsmæssig overensstemmelse med udbygningen af jernbane og vejnet.

De ni S-togsstationer fra Avedøre til Jersie skulle udgøre nye centre for nye byer med 10.000-20.000 indbyggere.

Generelt for udbygningen var, at bebyggelsestætheden var større tæt ved stationerne, at parcelhuskvartererne blev placeret tæt ved stranden og erhvervsområderne adskilt fra boligområderne.

Befolkningstallet i Ishøj steg enormt med udbygningen. I 1965 boede der nogle få tusinde i Ishøj, og allerede i 1979 var det steget til cirka 20.500.

Mange af tilflytterne i 1970'erne var unge børnefamilier. I dag er befolkningssammensætningen meget blandet. Nu bor der cirka 23.000 indbyggere i kommunen.

Det meste af den offentlige og private service er placeret i Ishøj Bycenter, der ligger ved stationen.

Strandparken løftede Køge Bugt

I 1980 blev Ishøj Strandpark indviet som en del af Køge Bugt Strandpark, hvilket var med til at give hele kyststrækningen et positivt løft.

Strandparken er en kunstig planlagt kystlinie placeret 400-500 meter foran den oprindelige.

Køge Bugt Strandpark rummer 7 km sandstrand, heraf cirka 2,5 km i Ishøj.

Strandparken har medført mange lokale forbedringer blandt andet for vandkvaliteten og sikring mod stormflod i de lavtliggende parcelhuskvarterer.

Endvidere har Strandparken udviklet sig til et vigtigt yngle- og rasteområde for en lang række fuglearter af ornitologisk interesse.

Strandparken er et alsidigt fritidsområde med strand, store grønne områder, lystbådehavn og vandsportsklubber.

I 1996 fik Strandparken endvidere en kulturel attraktion med åbningen af ARKEN Museum for Samtidskunst.