Landsbyskoven

I Landsbyskoven kan du nyde et stort rekreativt område med både skov og sø

Landsbyskoven ved Ishøj Landsby byder både på skovområde og sølandskab, som tilsammen udgør et område på 35 hektar. Det svarer til et område på størrelse med cirka 49 fodboldbaner.

Skoven består af flere forskellige trætyper, som fx bøg, eg, kirsebær og poppel samt lysninger og vandhuller, der skaber et varieret skovmiljø med mulighed for mange oplevelser. De fem kilometer stisystem vil forbinde skovområderne og gør det let at færdes overalt.

Målet for dette rekreative skov- og sølandskab er at skabe gode muligheder for friluftsliv, motion og rekreation og understøtte en bæredygtig udvikling ved at skabe et bynært skov- og naturområde.

Landsbyskoven er inddelt i seks forskellige skovområder: Søjlehallen, Den robuste skov, Den lyse egeskov, Leopardskoven, Den vintergrønne skov og Ege-hasselskoven. 

Der er blevet plantet mere end 50 forskellige arter af træer og buske i Landsbyskoven: 

 • almindelig hvidtjørn
 • almindelig røn
 • avnbøg
 • benved
 • blågrøn rose
 • bornholmsk røn
 • bøg
 • cypres
 • douglas
 • dunet gedeblad
 • engriflet hvidtjørn
 • femhannet pil
 • fjeldribs
 • fuglekirsebær
 • grandis
 • hassel
 • hunderose
 • hvidpil
 • hybridlærk
 • hæg
 • kaspisk pil
 • kristtorn
 • kræge
 • kvalkved
 • mirabel
 • navr
 • poppel
 • ribs
 • rød kornel
 • rødeg
 • rødel
 • rødgran
 • rødtjørn
 • seljepil
 • skovabild
 • skovfyr
 • slåen
 • småbladet lind
 • solbær
 • spidsløn
 • stilkeg
 • taks
 • tarmvridrøn
 • vild pære
 • vortebirk
 • vrietorn
 • weichsel
 • æblerose
 • ædelgran
 • forskellige frugttræer, der plantes i frugtlundene

Sølandskabet aflaster regnvandssystemet via Baldersbækken.

En 100 meter lang træbro bugter sig langs søens bred og fører over det område, hvor Baldersbækken har forbindelse til søen.

Store sten under broen sørger for, at jorden fra de omkringliggende arealer ikke bliver ført ud i søen, når vandet ind imellem står højt.