Sundhedsplejens tilbud på skolerne

Her kan du læse om, hvad den kommunale sundhedspleje på Ishøjs skoler tilbyder til elever, forældre og lærere

Det er en vigtig forudsætning for at befinde sig godt i skolen, at man er sund og rask og har det godt med lærere og kammerater.

Det giver energi og lyst til at lære, lege og være sammen med andre elever og voksne.

Sundhedsplejens opgave er at medvirke til, at elevens trivsel og sundhedstilstand er så god som muligt.

Sundhedsplejens tilbud på Ishøjs skoler:

 • 0. klasse:   Sundhedssamtale med motorisk screening samt undersøgelse af syn, farvesyn, hørelse, højde og vægt.
 • 1. klasse:   Sundhedssamtale med undersøgelse af syn, højde og vægt.
 • 2. klasse:   Åben rådgivning ved behov.
 • 3. klasse:   Sundhedssamtale og sundhedspædagogisk aktivitet.
 • 4. klasse:   Åben rådgivning ved behov.
 • 5. klasse:   Sundhedssamtale med undersøgelse af syn, højde og vægt. Sundhedspædagogisk aktivitet.
 • 6. klasse:   Åben rådgivning ved behov.
 • 7. klasse:   Sundhedssamtale med undersøgelse af syn, hørelse, højde og vægt. Besvarelse af elektronisk spørgeskema i BørnUngeLiv. Sundhedspædagogisk aktivitet.
 • 8. klasse:   Sundhedspædagogisk aktivitet.
 • 9. klasse:   Sundhedssamtale med udgangspunkt i elevens individuelle sundhedsprofil. Sundhedsprofilen udarbejdes på baggrund af elektronisk spørgeskema på BørnUngeLiv.

Der afholdes konference med klasselærerne i 0. og 1. klasse med samtykke fra forældre. På de øvrige klassetrin har sundhedsplejersken samtaler med klasselærer ved behov efter samtykke og aftale med elev/forældre.

I 0. klasse og i 1. klasse er vi optagede af at understøtte, at eleven får en god skolestart.

Derfor tilbyder vi en sundhedssamtale, hvor vi forventer, at I som forældre deltager.

Sundhedssamtalen indeholder også en syns-, farvesyns- og høreprøve, en motorisk screening samt en måling af højde og vægt.

Inden samtalen får eleven et skema med hjem, som I forældre skal udfylde sammen med jeres barn.

Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i skemaet og i, hvad der er vigtigt for jer at drøfte.

Hensigten med sundhedssamtalerne er at gøre eleven bevidst om egen sundhed, så eleven igennem skoleforløbet kan blive bedre til at tage vare på egen sundhed.

Sundhedssamtalerne er et fortroligt rum mellem elev og sundhedsplejerske.

Hvis eleven deler særlige problemer omkring sundhed eller trivsel, kontakter sundhedsplejersken, efter aftale med eleven, altid jer forældre, så vi kan aftale, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe jeres barn.

 

Sundhedsplejersken tilbyder åben rådgivning.

Det vil sige, at sundhedsplejersken er til rådighed for en sundhedssamtale, hvis en elev eller forældrene har spørgsmål om elevens sundhed og trivsel.

Det kan for eksempel dreje sig om vægt, ondt i maven, syn, hovedpine, træthed, hyppige infektioner, kammeratskab, mobning eller pubertet.

Sundhedsplejersken kan kontaktes på skolen i tidsrummet kl. 8-13 på mail eller pr. telefon.

Her kan du se, hvornår sundhedsplejersken er til stede på skolerne:

 • Gildbroskolen: Torsdag og fredag (Marianne Reves).
 • Ådalens privatskole: Mandag og torsdag (Tina Nielander).
 • Vibeholmskolen: Torsdag (Liselotte Winsløv) og fredag (Joan Hansen).
 • Strandgårdskolen: Onsdag (Jacqueline Bennet) og fredag (Sanne Holm).
 • Ishøj skole: Onsdag (Marianne Bidstrup).
 • Vejlebroskolen: Onsdag (Cecilie Hylleberg) og torsdag (Pia Arenfeldt).
 • Skolen på Ishøjgård: Onsdag (Marianne Bidstrup).

I løbet af elevens skoleforløb tilbyder sundhedsplejersken sundhedspædagogiske aktiviteter i små grupper eller i klassen.

De sundhedspædagogiske aktiviteter planlægges i samarbejde med lærerteamet/klasselæreren. Følgende temaer kan være omdrejningspunkt for de sundhedspædagogiske aktiviteter.

Tema i 3. klasse: "Det gode børneliv".

Tema i 5. klasse: Pubertetsundervisning.

Tema i 7. klasse: Søvn, mad, motion og skærmtid. Klassens sundhedsprofil drøftes. Sundhedsprofilen udarbejdes på baggrund af elektronisk spørgeskema på BørnUngeLiv.

Tema i 8. klasse: Seksualitet og prævention.

Hvis eleven har brug for yderligere undersøgelse, kan sundhedsplejersken henvise til for eksempel egen læge, øre-næse-halslæge, øjenlæge eller andre fagpersoner i kommunen.

Der kan også formidles kontakt til andre tilbud i Sundhedsplejen eller i Center for Børn og Forebyggelse.

Her finder du kontaktoplysninger på sundhedsplejersken på dit barns skole:

Vejlebroskolen:

Cecilie Hylleberg - tlf. 29 13 11 44 og Pia Arenfeldt - tlf. 24 49 35 83

Vibeholmskolen:

Liselotte Winsløv - tlf. 24 49 35 75 og Joan Hansen - tlf. 21 16 19 65

Ådalen Privatskole:

Tina Biehl Nielander - tlf. 51 23 13 81 og Katja Møller Rasmussen tlf. 21 43 74 85

Ishøj Skole:

Marianne Bidstrup - tlf. 51 23 13 82

Gildbroskolen:

Marianne Reves - tlf. 51 23 13 83

Strandgårdskolen:

Jacqueline Bennett - tlf. 29 41 35 16 og Sanne Holm - tlf. 24 22 91 99