Støj og støv fra byggeri- og anlægsarbejde

Bygge- og anlægsarbejde kan støje og støve og skal anmeldes til kommunen,

Du skal sende anmeldelsen samt eventuelle spørgsmål inden arbejdet går i gang til pvm@ishoj.dk. Du kan også kontakte os på tlf. 43 57 77 77.

Anmeldelsen skal indeholde:

  • En beskrivelse af arbejdet og hvilke aktiviteter, der skal udføres
  • Driftperiodens længde
  • Oplysning om de foranstaltninger, der foretages for at forebygge eller afhjælpe støj og evt. støvgener
  • Hvilke(t) tidsrum på døgnet der arbejdes
  • Hvilke aktiviteter udføres i hvilke tidsrum
  • E-mail og tlf. nr. på kontaktperson.

Arbejdet skal anmeldes efter bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Her kan du læse kommunens forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder