Sundhedsfagligt tilsyn i Sundhedsplejen

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte et sundhedsfagligt planlagt tilsyn i Sundhedsplejen d. 3. december 2019.

På baggrund af tilsynsbesøget har styrelsen vurderet, at Sundhedsplejen indplaceres i kategorien: ”Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden”. 

Styrelsen angiver desuden, at Sundhedsplejen fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

Tilsynsrapporten kan læses her.